Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

Het is ondertussen vijf jaar geleden dat de internationale Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling werd ondertekend.

Via 17 doelstellingen, de Sustainable Development Goals of SDG’s, streven we naar een duurzame wereld waarin economische groei en ontwikkeling onlosmakelijk verbonden zijn met respect voor onze planeet en haar bewoners. Overheden zijn cruciale spelers in de realisatie van deze Agenda.

De voorbije jaren is er hard gewerkt aan de SDG’s. Zo ontwikkelde de Vlaamse overheid haar eigen doorvertaling Vizier 2030 en namen maar liefst 180 gemeenten de SDG’s op in hun nieuwe meerjarenplanning.

Ben je nog niet of weinig vertrouwd met Agenda 2030? Wil je weten welke stappen je kan zetten en welke informatie je kan raadplegen? Heb je zin om wat methodieken uit te testen? Dan is het webinartraject voor starters wellicht iets voor jou:

  • 10 november - 14u-15u30 - Draagvlakversterking en verankering in beleid voor ambtenaren
  • 12 november - 16u-17u - Draagvlakversterking en verankering in beleid voor politici
  • 23 november - 14u-16u - Methodieken Prosperity
  • 26 november - 10u-12u - Methodieken People
  • 26 november - 14u-16u - Methodieken Planet
  • 1 december - 9u30-11u - Inhoudelijk over Prosperity
  • 2 december - 9u30-11u - Inhoudelijk over People
  • 3 december - 9u30-11u - Inhoudelijke over Planet

Of, voor lokale overheidsmedewerkers en politici: heb je al gewerkt met de SDG’s, maar wil je je verdiepen in hoe je dit kader organisatorisch kan verankeren? Dan is het traject met dagopleidingen voor kenners interessant:

  • 15 december - 9u-16u30 (digitaal) 
  • 2 februari - 9u-16u30 (digitaal) 

Surf voor meer informatie en om in te schrijven naar de website van de VVSG over de digitale opleidingssessies SDG-academie die de VVSG samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies dit najaar organiseert (en gedeeltelijk opnieuw in mei-juni 2021). 

Op deze pagina vind je de ondersteunende materialen samen met de presentaties en opnames van de startersopleiding.

Opgelet: De SDG-opleiding voor kenners is enkel toegankelijk voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen omdat ze specifiek op deze doelgroepen is afgestemd.
 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

CORE

CORE staat voor Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik.

Hasselaren investeren mee in duurzamere stadsgebouwen

Inwoners van Stad Hasselt krijgen de kans om mee te investeren in het versneld verduurzamen van stadsgebouwen.

Forse energiebesparing op komst in de gebouwen van stad en OCMW Diest

Diest scoort slechts binnen de provincie Vlaams-Brabant en in heel Vlaanderen als het gaat om energiekosten. Daar wil het iets aan doen.