Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

Het is ondertussen vijf jaar geleden dat de internationale Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling werd ondertekend.

Via 17 doelstellingen, de Sustainable Development Goals of SDG’s, streven we naar een duurzame wereld waarin economische groei en ontwikkeling onlosmakelijk verbonden zijn met respect voor onze planeet en haar bewoners. Overheden zijn cruciale spelers in de realisatie van deze Agenda.

De voorbije jaren is er hard gewerkt aan de SDG’s. Zo ontwikkelde de Vlaamse overheid haar eigen doorvertaling Vizier 2030 en namen maar liefst 180 gemeenten de SDG’s op in hun nieuwe meerjarenplanning.

Ben je nog niet of weinig vertrouwd met Agenda 2030? Wil je weten welke stappen je kan zetten en welke informatie je kan raadplegen? Heb je zin om wat methodieken uit te testen? Dan is het webinartraject voor starters wellicht iets voor jou:

  • 10 november - 14u-15u30 - Draagvlakversterking en verankering in beleid voor ambtenaren
  • 12 november - 16u-17u - Draagvlakversterking en verankering in beleid voor politici
  • 23 november - 14u-16u - Methodieken Prosperity
  • 26 november - 10u-12u - Methodieken People
  • 26 november - 14u-16u - Methodieken Planet
  • 1 december - 9u30-11u - Inhoudelijk over Prosperity
  • 2 december - 9u30-11u - Inhoudelijk over People
  • 3 december - 9u30-11u - Inhoudelijke over Planet

Of, voor lokale overheidsmedewerkers en politici: heb je al gewerkt met de SDG’s, maar wil je je verdiepen in hoe je dit kader organisatorisch kan verankeren? Dan is het traject met dagopleidingen voor kenners interessant:

  • 15 december - 9u-16u30 (digitaal) 
  • 2 februari - 9u-16u30 (digitaal) 

Surf voor meer informatie en om in te schrijven naar de website van de VVSG over de digitale opleidingssessies SDG-academie die de VVSG samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies dit najaar organiseert (en gedeeltelijk opnieuw in mei-juni 2021). 

Op deze pagina vind je de ondersteunende materialen samen met de presentaties en opnames van de startersopleiding.

Opgelet: De SDG-opleiding voor kenners is enkel toegankelijk voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen omdat ze specifiek op deze doelgroepen is afgestemd.
 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.