Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

Het is ondertussen vijf jaar geleden dat de internationale Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling werd ondertekend.

Via 17 doelstellingen, de Sustainable Development Goals of SDG’s, streven we naar een duurzame wereld waarin economische groei en ontwikkeling onlosmakelijk verbonden zijn met respect voor onze planeet en haar bewoners. Overheden zijn cruciale spelers in de realisatie van deze Agenda.

De voorbije jaren is er hard gewerkt aan de SDG’s. Zo ontwikkelde de Vlaamse overheid haar eigen doorvertaling Vizier 2030 en namen maar liefst 180 gemeenten de SDG’s op in hun nieuwe meerjarenplanning.

Ben je nog niet of weinig vertrouwd met Agenda 2030? Wil je weten welke stappen je kan zetten en welke informatie je kan raadplegen? Heb je zin om wat methodieken uit te testen? Dan is het webinartraject voor starters wellicht iets voor jou:

  • 10 november - 14u-15u30 - Draagvlakversterking en verankering in beleid voor ambtenaren
  • 12 november - 16u-17u - Draagvlakversterking en verankering in beleid voor politici
  • 23 november - 14u-16u - Methodieken Prosperity
  • 26 november - 10u-12u - Methodieken People
  • 26 november - 14u-16u - Methodieken Planet
  • 1 december - 9u30-11u - Inhoudelijk over Prosperity
  • 2 december - 9u30-11u - Inhoudelijk over People
  • 3 december - 9u30-11u - Inhoudelijke over Planet

Of, voor lokale overheidsmedewerkers en politici: heb je al gewerkt met de SDG’s, maar wil je je verdiepen in hoe je dit kader organisatorisch kan verankeren? Dan is het traject met dagopleidingen voor kenners interessant:

  • 15 december - 9u-16u30 (digitaal) 
  • 2 februari - 9u-16u30 (digitaal) 

Surf voor meer informatie en om in te schrijven naar de website van de VVSG over de digitale opleidingssessies SDG-academie die de VVSG samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies dit najaar organiseert (en gedeeltelijk opnieuw in mei-juni 2021). 

Op deze pagina vind je de ondersteunende materialen samen met de presentaties en opnames van de startersopleiding.

Opgelet: De SDG-opleiding voor kenners is enkel toegankelijk voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen omdat ze specifiek op deze doelgroepen is afgestemd.
 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Vlaamse overheid investeert in energiebesparing eigen gebouwen en installaties

De Vlaamse regering kende eind 2020 3,3 miljoen euro aan middelen toe voor energiebesparende projecten binnen de overheid.

Webinar - Aligning the European Recovery with the SDGs - Belgium as a Case Study

Dit webinar gaat in op de afstemming van de Europese herstelplannen op de Sustainable Development Goals (SDG's).

Ik ben meer dan mijn kassaticket Award

Voor het tweede jaar daagden Rikolto, Test Aankoop, Gezinsbond, Fairtrade Belgium en Gezond Leven onze supermarkten uit voor de 'Ik ben meer dan mijn kassaticket Award'. In deze editie focust de award zich op initiatieven die gezonde en duurzame voeding voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Slechts 2 initiatieven kregen een nominatie van de expertenjury. En jij kan meestemmen op de winnaar.