De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt 11 initiatieven van student-ondernemers om het prototype van hun duurzame innovatie te ontwikkelen

Elk intitiatief ontvangt een beurs tot €5000 dankzij de steun van het Albert Vanhee Fonds voor Toekomstige Generaties, Wallonië en Leefmilieu Brussel.

De ondernemerscultuur ingang doen vinden bij jongeren? Het is het streefdoel van alle overheden, van het bedrijfsleven en zelfs van de academische wereld. De Stichting voor Toekomstige Generaties draagt resoluut bij tot deze ontplooiing van een nieuwe generatie ondernemers. Ze koestert daarbij een nog grotere ambitie: de grondslag leggen voor een ondernemerschap ‘in 360°’ breed verspreiden. Het is van essentieel belang dat elk economisch project in de eerste plaats streeft naar een positieve impact op de ‘4 P’s’: de mens (People), het milieu (Planet), gedeelde welvaart (Prosperity) en participerend bestuur (Participation).

Dit is allesbehalve het voorrecht van enkele geïsoleerde jongeren. Wij merken namelijk dat dit streven naar maatschappelijke impact steeds vaker een belangrijke drijfveer is. En uit enquêtes blijkt dat de coronacrisis dat gevoel nog versterkt heeft.

De bekroonde projecten tonen dat dit verlangen naar duurzame innovatie de rode draad vormt, ongeacht het gewest (laureaten uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië), de studierichting (studenten technische wetenschappen, psychologie, architectuur, economie, design, sociale wetenschappen...), het geslacht (4 projecten zijn (mee) opgericht door vrouwen) of de sector (cosmetica, circulaire economie, meubilering, verpakkingsmateriaal, gezondheid, logistiek, zeevervoer, voeding, IT...).

Maak kennis met de bekroonde projecten.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.