De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt 11 initiatieven van student-ondernemers om het prototype van hun duurzame innovatie te ontwikkelen

Elk intitiatief ontvangt een beurs tot €5000 dankzij de steun van het Albert Vanhee Fonds voor Toekomstige Generaties, Wallonië en Leefmilieu Brussel.

De ondernemerscultuur ingang doen vinden bij jongeren? Het is het streefdoel van alle overheden, van het bedrijfsleven en zelfs van de academische wereld. De Stichting voor Toekomstige Generaties draagt resoluut bij tot deze ontplooiing van een nieuwe generatie ondernemers. Ze koestert daarbij een nog grotere ambitie: de grondslag leggen voor een ondernemerschap ‘in 360°’ breed verspreiden. Het is van essentieel belang dat elk economisch project in de eerste plaats streeft naar een positieve impact op de ‘4 P’s’: de mens (People), het milieu (Planet), gedeelde welvaart (Prosperity) en participerend bestuur (Participation).

Dit is allesbehalve het voorrecht van enkele geïsoleerde jongeren. Wij merken namelijk dat dit streven naar maatschappelijke impact steeds vaker een belangrijke drijfveer is. En uit enquêtes blijkt dat de coronacrisis dat gevoel nog versterkt heeft.

De bekroonde projecten tonen dat dit verlangen naar duurzame innovatie de rode draad vormt, ongeacht het gewest (laureaten uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië), de studierichting (studenten technische wetenschappen, psychologie, architectuur, economie, design, sociale wetenschappen...), het geslacht (4 projecten zijn (mee) opgericht door vrouwen) of de sector (cosmetica, circulaire economie, meubilering, verpakkingsmateriaal, gezondheid, logistiek, zeevervoer, voeding, IT...).

Maak kennis met de bekroonde projecten.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie in het Vlaamse hoger onderwijs

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor de eerste van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich richten op een specifieke doelgroep.

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt 11 initiatieven van student-ondernemers om het prototype van hun duurzame innovatie te ontwikkelen

De Stichting voor Toekomstige Generaties draagt resoluut bij tot de ontplooiing van een nieuwe generatie ondernemers.

Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren.