De oceaanatlas (The Ocean Atlas)

Titel Oceaanatlas - De bedreigingen voor onze mariene ecosystemen begrijpen. (Ocean Atlas: understanding the threats to our marine ecosystems)
Omschrijving: Zeeën en oceanen bedekken twee derde van onze planeet en zijn bronnen van energie, voedsel en mineralen. Tevens voorzien ze in belangrijke transportroutes en vormen ze een cruciale actor in de stabiliteit van weer en klimaat. Door overbevissing, vervuiling en verlies aan biodiversiteit worden de ecosystemen van de oceanen echter bedreigd. De atlas geeft inzicht in de huidige status en in de bedreigingen voor de wereldzeeën. Het instituut zwengelt zo de discussie aan voor een betere bescherming die als doelstelling geformuleerd staat in SDG 14. Niet alleen ten behoeve van kustgebieden, maar voor de hele planeet.
Uitgever: Het Duitse onderzoekscentrum Stichting Heinrich Böll. 

De Heinrich Böll stichting is een katalysator voor groene visie en projecten. Het is een denktank voor beleidshervormingen en een internationaal netwerk. Meer dan 100 project partners in ruim 60 landen zijn betrokken.
Jaar uitgave: 2017
Verkrijgbaar: gratis te downloaden
URL:  https://www.boell.de/en/2017/05/30/ocean-atlas-facts-and-figures-about-our-relationship-with-the-ocean?dimension1=ds_ocean_atlas

Op onze site vind je een nederlandstalige samenvatting van deze publicatie: 18 bedreigingen voor onze oceanen en hoe ze het hoofd te bieden

 

 

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.