De Eurometropool is in transitie

Vertegenwoordigers van 147 gemeenten van de Eurometropool kwamen samen in Lille om de toekomst van hun energiebeleid te bespreken. Zowel politiekers, burgermeesters en energiespecialisten deelden hun ervaringen met het burgemeestersconvenant en maakten nieuwe ambitieuze plannen. 

Het Burgemeesterconvenant is de Europese beweging die lokale besturen mobiliseert om de Europese energiedoelstellingen te halen en te overtreffen. Meer dan 6000 gemeenten over heel Europa ondertekenden het Convenant al. Daarmee engageren ze zich om de uitstoot op hun grondgebied terug te dringen met 20% tegen 2020. 

De eerste stap in het Convenant is het opmaken van een uitstootbalans. Uit een analyse van het energieverbruik in de Eurometropool kunnen ze het volgende vaststellen:

 • Energieverbruik heeft een groot aandeel in de begroting van de gemeenten
 • Er zijn hoge kosten verbonden aan de import van energie
 • Onze energiekeuzes hebben een hoge impact op de vervuiling en onze  gezondheid.

De partners van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai formuleerden in hun Strategie 2020 de ambitie om van de Eurometropool tegen 2050 een energieneutrale regio te maken. Er zijn al enkele sterke acties genomen in de regio:

Warmer wonen

Met het project 'Warmer Wonen' van de Intercommunale Leiedal wordt in Zuid-West-Vlaanderen gewerkt aan de renovatie van slechte woningen. De private huurmarkt en kwetsbare doelgroepen zijn prioritair.

Hernieuwbare energie

 • Flobecq (BE): meer dan een derde van de woningen in de gemeente zijn uitgerust met zonnepanelen, dankzij de steun van de gemeente als derde-investeerder.
 • De coöperatieve SOLIS (FR): De zonnepanelen van de school Painlevé in Lille voorzien in 25% van de electriciteitsbehoefte. Een innovatief concept van herlokalisering van de energieproductie en ownership van burgers.​

Openbare verlichting 

 • Gemeente Heuvelland (BE) pakt de openbare verlichting anders aan en kan daardoor op jaarbasis 30% minder energie verbruiken
 • De Stad Lille (FR) vermindert het electriciteitsverbruik van haar stadsverlichting met 42% en vervangt 64% van haar verlichtingsuitrusting via een aanbesteding “buitenverlichting” waarin te bereiken resultaatscriteria werden opgenomen.

Verplaatsingen

 • De steden Moeskroen en Tournai (BE) – pilootgemeenten van “Wallonie cyclable” - hebben meer dan 140 km routes aangelegd en geïnvesteerd in diverse fietsinfrastructuur.
 • Wambrechies & Marquette (FR): een samenwerking tussen twee gemeenten die een trekkersrol opnemen inzake verplaatsing van hun medewerkers, met de focus op ecologisch rijden.

Gemeentelijk patrimonium

 • Zwevegem (BE): De transformatie van een oud kantoorgebouw tot een duurzaam en energiezuinig modern infopunt met passieve en actieve energietechnieken. 
 • In de Stad Roubaix (FR) werd het energieverbruik met 20% verminderd dankzij een globale energiestrategie voor het gemeentelijke patrimonium.

Meer info: http://nl.eurometropolis.eu

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

State of the planet: speech van Antonio Guterres

Op 2 december 2020 gaf de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een baanbrekende speech over de toestand van onze planeet.

CORE

CORE staat voor Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik.

Hasselaren investeren mee in duurzamere stadsgebouwen

Inwoners van Stad Hasselt krijgen de kans om mee te investeren in het versneld verduurzamen van stadsgebouwen.