De Eurometropool is in transitie

Vertegenwoordigers van 147 gemeenten van de Eurometropool kwamen samen in Lille om de toekomst van hun energiebeleid te bespreken. Zowel politiekers, burgermeesters en energiespecialisten deelden hun ervaringen met het burgemeestersconvenant en maakten nieuwe ambitieuze plannen. 

Het Burgemeesterconvenant is de Europese beweging die lokale besturen mobiliseert om de Europese energiedoelstellingen te halen en te overtreffen. Meer dan 6000 gemeenten over heel Europa ondertekenden het Convenant al. Daarmee engageren ze zich om de uitstoot op hun grondgebied terug te dringen met 20% tegen 2020. 

De eerste stap in het Convenant is het opmaken van een uitstootbalans. Uit een analyse van het energieverbruik in de Eurometropool kunnen ze het volgende vaststellen:

 • Energieverbruik heeft een groot aandeel in de begroting van de gemeenten
 • Er zijn hoge kosten verbonden aan de import van energie
 • Onze energiekeuzes hebben een hoge impact op de vervuiling en onze  gezondheid.

De partners van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai formuleerden in hun Strategie 2020 de ambitie om van de Eurometropool tegen 2050 een energieneutrale regio te maken. Er zijn al enkele sterke acties genomen in de regio:

Warmer wonen

Met het project 'Warmer Wonen' van de Intercommunale Leiedal wordt in Zuid-West-Vlaanderen gewerkt aan de renovatie van slechte woningen. De private huurmarkt en kwetsbare doelgroepen zijn prioritair.

Hernieuwbare energie

 • Flobecq (BE): meer dan een derde van de woningen in de gemeente zijn uitgerust met zonnepanelen, dankzij de steun van de gemeente als derde-investeerder.
 • De coöperatieve SOLIS (FR): De zonnepanelen van de school Painlevé in Lille voorzien in 25% van de electriciteitsbehoefte. Een innovatief concept van herlokalisering van de energieproductie en ownership van burgers.​

Openbare verlichting 

 • Gemeente Heuvelland (BE) pakt de openbare verlichting anders aan en kan daardoor op jaarbasis 30% minder energie verbruiken
 • De Stad Lille (FR) vermindert het electriciteitsverbruik van haar stadsverlichting met 42% en vervangt 64% van haar verlichtingsuitrusting via een aanbesteding “buitenverlichting” waarin te bereiken resultaatscriteria werden opgenomen.

Verplaatsingen

 • De steden Moeskroen en Tournai (BE) – pilootgemeenten van “Wallonie cyclable” - hebben meer dan 140 km routes aangelegd en geïnvesteerd in diverse fietsinfrastructuur.
 • Wambrechies & Marquette (FR): een samenwerking tussen twee gemeenten die een trekkersrol opnemen inzake verplaatsing van hun medewerkers, met de focus op ecologisch rijden.

Gemeentelijk patrimonium

 • Zwevegem (BE): De transformatie van een oud kantoorgebouw tot een duurzaam en energiezuinig modern infopunt met passieve en actieve energietechnieken. 
 • In de Stad Roubaix (FR) werd het energieverbruik met 20% verminderd dankzij een globale energiestrategie voor het gemeentelijke patrimonium.

Meer info: http://nl.eurometropolis.eu

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.