Dashboardindicatoren Vizier 2030

Inleiding

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen van de Verenigde Naties.

Jaarlijks meten we de voortgang in de richting van de Vizier 2030-doelstellingen. Dit jaar worden de dashboardindicatoren een eerste maal gemonitord. De 11 dashboardindicatoren geven een globaal beeld per dimensie van Visie 2050: doelstellingen voor een inclusieve samenleving, via een nieuwe economie, binnen de ecologische grenzen van de planeet, met een open en wendbare overheid in partnerschap.

De impact van de coronacrisis komt nog niet tot uiting in alle statistieken. Het is raadzaam deze stand van zaken samen te lezen met de projecties van o.a. het Federaal Planbureau (FPB) en de Nationale Bank (NBB). Bij een volgend rapporteringsmoment zullen de indicatoren waarschijnlijk de corona-impact weerspiegelen.

Dit is het overzicht van de dashboardindicatoren op heden: pdf bestandVizier 2030 dashboardindicatoren november 2020.pdf (15.27 MB) .