CORE

CORE is een coöperatie van ingenieursstudenten en geëngageerde vennoten die concepten uitwerken rond efficiënt en rationeel energiegebruik.

Ze ontwikkelt oplossingen waarbij zowel de maatschappelijke relevantie als de economische en technische haalbaarheid essentieel zijn. Via sensibilisering verspreidt CORE het belang van coöperatief ondernemen en rationeel energiegebruik.

Rationeel energieverbruik

Rationeel energiegebruik is het efficiënt en duurzaam omspringen met energie. Het betekent evenveel (of meer) doen met minder energie. De projecten van CORE hebben dus als doelstelling een reductie van primair energiegebruik teweeg te brengen.

Vier werkdomeinen

De projecten die CORE uitvoert worden onderverdeeld in vier werkdomeinen.

Een eerste is circulaire economie. Circulaire economie heeft als doel om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie.

Een tweede domein waarin CORE actief is, is blauwe warmte. Bij deze projecten gebruikt CORE innovatieve technieken om warmte te onttrekken uit water.

Het derde luik is energiestudies. Hierbij geeft CORE inzicht en advies aan steden en particulieren omtrent hun energiegebruik.

Het vierde domein, educatieve pakketten, richt zich tot het informeren en inspireren van jongeren, studenten, en leerkrachten rond rationeel energiegebruik.

Coöperatie

CORE cvba-so is sinds 2014 erkend door de NRC, de Nationale Raad voor de Coöperatie. We zijn een coöperatie die werkt volgens de ICA-principes.

CORE is bovendien een coöperatie met een sociaal oogmerk. Concreet wil dit zeggen dat 30% van de nettowinst wordt geïnvesteerd in projecten met een sociaal oogmerk.

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.