Cookieverklaring

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken met maatschappelijke zetel te Havenlaan 88 (bus 100) in 1000 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres dpo.dkb@vlaanderen.be.

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op de onlinediensten van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dat gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de internetsite https://do.vlaanderen.be.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante onlinediensten van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kunt u het gebruik van cookies op de onlinediensten van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via de instellingen van uw browser. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Bijvoorbeeld als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindtu u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Naam cookie

Categorie

Doel

Duur

VOGANONUSER functioneel global header en footer Einde sessie
_ga analytisch wordt geplaatst door Google analytics om bezoekers te onderscheiden 24 maand
_gid analytisch wordt geplaatst door Google analytics om bezoekers te onderscheiden 24 uur
_gat analytisch wordt geplaatst door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid   worden 1 minuut
gaClientId analytisch wordt geplaatst door de global header en footer van de Vlaamse overheid 24 maand
has_js functioneel wordt door Drupal geplaatst om te controleren of de browser van de bezoeker Javascript  ondersteunt Persistent
webform functioneel wordt geplaatst om te controleren of de bezoeker een formulier al heeft ingevuld 24 uur
drupal.visitor.name functioneel om te detecteren of bezoeker al een reactie heeft geplaatst, zodat zijn naam automatisch weergegeven kan worden bij een volgende reactie 12 maand


 

 

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken plaatst alle bovenstaande cookies en is ook de ontvanger van de gegevens, met uitzondering van de cookies VOGANOUSER en gaClientId. Die cookies worden geplaatst door het Agentschap Informatie Vlaanderen en zij zijn ook de ontvanger van de gegevens.