Cookieverklaring

Het Departement Kanselarij en Bestuur met maatschappelijke zetel te Havenlaan 88, 1000 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres dpo.dkb@vlaanderen.be.

Het Departement Kanselarij en Bestuur vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Het Departement Kanselarij en Bestuur wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Op de onlinediensten van het Departement Kanselarij en Bestuur worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst het Departement Kanselarij en Bestuur jou te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. Het Departement Kanselarij en Bestuur wil namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Het Departement Kanselarij en Bestuur heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de internetsite https://do.vlaanderen.be.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om je te identificeren of om een band met jou te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Het Departement Kanselarij en Bestuur kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante onlinediensten van het Departement Kanselarij en Bestuur en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee je browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan je het gebruik van cookies op de onlinediensten van het Departement Kanselarij en Bestuur weigeren of beheren?

Je kan de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die het Departement Kanselarij en Bestuur op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Naam cookie

Categorie

Doel

Duur

VOGANONUSER functioneel global header en footer Einde sessie
_ga analytisch wordt geplaatst door Google analytics om bezoekers te onderscheiden 24 maand
_gid analytisch wordt geplaatst door Google analytics om bezoekers te onderscheiden 24 uur
_gat analytisch wordt geplaatst door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid   worden 1 minuut
gaClientId analytisch wordt geplaatst door de global header en footer van de Vlaamse overheid 24 maand
has_js functioneel wordt door Drupal geplaatst om te controleren of de browser van de bezoeker Javascript  ondersteunt Persistent
webform functioneel wordt geplaatst om te controleren of de bezoeker een formulier al heeft ingevuld 24 uur
drupal.visitor.name functioneel om te detecteren of bezoeker al een reactie heeft geplaatst, zodat zijn naam automatisch weergegeven kan worden bij een volgende reactie 12 maand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Departement Kanselarij en Bestuur plaatst alle bovenstaande cookies en is ook de ontvanger van de gegevens, met uitzondering van de cookies VOGANOUSER en gaClientId. Die cookies worden geplaatst door het Agentschap Informatie Vlaanderen en zij zijn ook de ontvanger van de gegevens.

25 november 2019 - Conferentie ‘Het intra-Europese spoorwegnetwerk: groot potentieel, voldoende ontwikkeld?’

Het Europese spoorwegnet lijk een ​​essentieel onderdeel van een strategie voor het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen, met name in een regio die zo dichtbevolkt is en een zo dicht industrieel netwerk heeft als de Benelux. Dit in de context van congestie op het wegennet en de maatschappelijke kost ervan, als alternatief voor het vliegtuig en voor dieselwagens, als middel voor het koolstofarm maken van de transporsector.

26 november: w[eet]enschap - Hoe membranen ons op weg kunnen helpen naar een duurzamere industrie

Membranen, zijnde technologie die geïnspireerd is “uit de natuur”, kunnen ons helpen bij de transitie naar een duurzamere industrie, en in bijzonder een duurzame chemie.

07 november 2019. OESO-projectdag. Regio's en steden leren van elkaar over SDG-implementatie. Wat kan de Vlaamse regering doen?

Hoe kan Vlaanderen de Sustainable Development Goals in haar beleid en werking integreren? Europese regio's en steden leren van elkaar in het Peer Learning Platform van de VN, over hoe ze de SDG's kunnen implementeren.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve

18 bedreigingen voor onze oceanen en hoe ze het hoofd te bieden – deel 1

Over visconsumptie, landbouw, afval, biodiversiteit, watertemperatuur en grote kuststeden

Scivil brengt burgers en wetenschap dichter bij elkaar

Vlaams expertisecentrum voor Citizen science