Call groene warmte, restwarmte, biomethaan

Bedrijven en andere organisaties die zelf groene warmte willen produceren, restwarmte recupereren of biomethaan produceren en in het aardgasnet injecteren, kunnen tot en met 4 februari 2015 een aanvraag voor investeringssteun indienen.

Er is in totaal 8,2 miljoen euro opzijgezet voor nieuwe projecten in het Vlaamse Gewest die niet in aanmerking komen voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten, noch voor (strategische) ecologiesteun. Voor restwarmteprojecten wordt ruim 6 miljoen euro vrijgemaakt, voor groenewarmteprojecten en biomethaanprojecten telkens 1 miljoen euro.

Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen en op tijd zijn ingediend, worden binnen hun categorie (groene warmte, restwarmte en biomethaan) gerangschikt. Dat gebeurt op basis van het aangevraagde steunpercentage. Hoe lager het percentage, hoe hoger de projecten gerangschikt worden. De indiener bepaalt zelf voor welk percentage van de kosten hij steun aanvraagt. Europa legt de maximumgrens vast. Als twee projecten hetzelfde steunpercentage aanvragen, wordt het eerst ingediende project hoger gerangschikt. Het VEA kent ‒ op basis van de rangschikking ‒ steun toe tot het budget is opgebruikt.

Wie voordat hij een aanvraag indient, zijn projectidee wil aftoetsen, kan contact opnemen met het VEA.

Midden 2015 wordt een volgende oproep voor projecten georganiseerd.

Wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte (met een capaciteit van meer dan 1 MW), restwarmte of biomethaan-injectie  kan tot en met 4 februari 2015 steun aanvragen.

De ontvankelijke investeringsprojecten worden beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe opgebruikt is.

Let op, niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Deze steun is bv. niet combineerbaar met het certificatensysteem of de ecologiepremie.

Meer informatie op http://www.energiesparen.be/call-groene-warmte 

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

22 september 2020 Webinar - Voor een minder energievretende en meer sociale economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

21 september 2020 Webinar - Voor een meer circulaire en ‘zero waste’ economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

Het nieuwe EDO-portaal

Wil je weten wat educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) inhoudt? Het nieuwe EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap.