Burgemeestersconvenant hernieuwd

Op 21 april werd de hernieuwde versie van het burgemeestersconvenant gelanceerd. Het doel van de hernieuwing is om steden en gemeenten te stimuleren om krachtiger op te treden voor een eerlijker, klimaatneutraal Europa.

Doortastende visie, hernieuwde ambities

Europa legt de lat hoger. De Europese Unie zal namelijk in 2050 klimaatneutraal worden. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar heel wat nieuwe Europese plannen ontwikkeld die de realisatie van de doelstellingen mogelijk moeten maken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de renovatiegolf, de biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor een circulaire economie.. Het is dus het ideale moment om ook de doelstellingen binnen het burgemeestersconvenant aan te passen!

Steden en gemeenten als drijvende kracht

De steden en gemeenten zijn zelf heel ambitieus in hun klimaatbeleid. Dit bleek uit verschillende voorbeelden die tijdens het lanceringsmoment werden aangekaart, waaronder ook het Leuven2030- project.

Verschillende burgemeesters toonden aan dat je als lokaal bestuur een belangrijke rol speelt op weg naar een klimaatneutraal Europa.

Gemeenten kunnen de beweging van onderuit stimuleren, hebben oor voor de noden van hun burgers en hebben de kracht om de maatschappij te herstructureren.

Impact op gemeenten

De hernieuwing van het burgemeestersconvenant staat voornamelijk in functie van het bewerkstellingen van een inclusieve transitie en het verhogen van de ambities. De focus ligt echter op klimaatneutraliteit in 2050. Als stad of gemeente bepaal je zelf jouw tussentijdse doelstellingen en het tijdspad ernaartoe.. Let wel, dit moet in lijn zijn met de nationale doelstellingen.

Heb je al jouw SECAP (Actieplan Duurzame Energie en Klimaat) geschreven? Of zit je volop in het proces? Dan hoef je niet opnieuw te beginnen. Je kan jouw plannen gebruiken en aanpassen waar nodig.

In oktober zal bovendien een ceremonie gehouden worden om de hernieuwing officieel te bekrachtigen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie in het Vlaamse hoger onderwijs

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor de eerste van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich richten op een specifieke doelgroep.

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt 11 initiatieven van student-ondernemers om het prototype van hun duurzame innovatie te ontwikkelen

De Stichting voor Toekomstige Generaties draagt resoluut bij tot de ontplooiing van een nieuwe generatie ondernemers.

Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren.