Burgemeestersconvenant hernieuwd

Op 21 april werd de hernieuwde versie van het burgemeestersconvenant gelanceerd. Het doel van de hernieuwing is om steden en gemeenten te stimuleren om krachtiger op te treden voor een eerlijker, klimaatneutraal Europa.

Doortastende visie, hernieuwde ambities

Europa legt de lat hoger. De Europese Unie zal namelijk in 2050 klimaatneutraal worden. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar heel wat nieuwe Europese plannen ontwikkeld die de realisatie van de doelstellingen mogelijk moeten maken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de renovatiegolf, de biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor een circulaire economie.. Het is dus het ideale moment om ook de doelstellingen binnen het burgemeestersconvenant aan te passen!

Steden en gemeenten als drijvende kracht

De steden en gemeenten zijn zelf heel ambitieus in hun klimaatbeleid. Dit bleek uit verschillende voorbeelden die tijdens het lanceringsmoment werden aangekaart, waaronder ook het Leuven2030- project.

Verschillende burgemeesters toonden aan dat je als lokaal bestuur een belangrijke rol speelt op weg naar een klimaatneutraal Europa.

Gemeenten kunnen de beweging van onderuit stimuleren, hebben oor voor de noden van hun burgers en hebben de kracht om de maatschappij te herstructureren.

Impact op gemeenten

De hernieuwing van het burgemeestersconvenant staat voornamelijk in functie van het bewerkstellingen van een inclusieve transitie en het verhogen van de ambities. De focus ligt echter op klimaatneutraliteit in 2050. Als stad of gemeente bepaal je zelf jouw tussentijdse doelstellingen en het tijdspad ernaartoe.. Let wel, dit moet in lijn zijn met de nationale doelstellingen.

Heb je al jouw SECAP (Actieplan Duurzame Energie en Klimaat) geschreven? Of zit je volop in het proces? Dan hoef je niet opnieuw te beginnen. Je kan jouw plannen gebruiken en aanpassen waar nodig.

In oktober zal bovendien een ceremonie gehouden worden om de hernieuwing officieel te bekrachtigen.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.