Internationaal

De Vlaamse overheid werkt actief mee aan de internationale beleidvoering rond duurzame ontwikkeling. Samen met de andere gewesten en de federale overheid laten we onze stem horen op het Europees toneel en bij de Verenigde Naties. Vlaanderen is als regio ook actief in het Network of Regional Governments for Sustainable Development (Nrg4SD).

Verenigde Naties

SDG

De nieuwe Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties geven richting aan de mondiale activiteiten op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. Het gaat om 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen.

De Verenigde Naties spelen een essentiële rol op het vlak van duurzame ontwikkeling.

  • 'Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van toekomstige generaties in het gedrang te brengen'. Dankzij het Brundtland rapport (Our Common Future) uit 1987, vond het begrip duurzame ontwikkeling toegang tot de hoogste politieke niveaus en het bredere publiek.
  • In 1992 werd in Rio de Janeiro de Agenda 21 opgesteld, het eerste globale actieplan voor duurzame ontwikkeling. Ook de 27 principes voor duurzame ontwikkeling aangenomen.
  • Tien jaar later werden in Johannesburg (Rio +10) maatregelen genomen om Agenda 21 beter te implementeren:‘Johannesburg Plan of Implementation’.
  • Twintig jaar later werd op de VN-Wereldconferentie Duurzame Ontwikkeling (Rio +20)  'The Future We Want' aangenomen door meer dan honderd staats- en regeringsleiders (lees hierover ook ons verslag: Verslag Rio +20 Team DO.pdf)
OESO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een forum waar de vertegenwoordigers van de regeringen van dertig geïndustrialiseerde landen overleggen en hun beleid op economisch en sociaal gebied op elkaar proberen af te stemmen. Twee fora werken er rond duurzame ontwikkeling:

Europese unie

Duurzame ontwikkeling is een overkoepelende langetermijndoelstelling van de EU waarin economische groei, sociale cohesie en milieubescherming hand in hand gaan. In Europa 2020 wordt ingezet op ‘smart, sustainable and inclusive growth’.

nrg4SD

Het Network of Regional Governments for Sustainable Development is een wereldwijd netwerk van regionale overheden dat samenwerkt op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het netwerk werd in 2002 opgericht in de marge van de Wereldtop in Johannesburg en wordt door de Verenigde Naties als officiële partner erkend. Vlaanderen is actief lid van de stuurgroep. Ook regio's zoals Wales, Baskenland, West-Australië, West-Java, Catalonië en Toscane zijn lid van dit netwerk.

Nieuws

SDG Manual & Vision 2050

A long term strategy for Flanders

18 - 25 september: De Week van de Duurzame Gemeente

Lokale helden voor globale doelen

Kunnen de SDG's voor een beleidsverandering zorgen in ons land?

Een studie van de FRDO (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling)

23 oktober: SDG Forum

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen: van, voor en door iedereen

Open Brief aan de Rode Duivels

De Schone Kleren Campagne is teleurgesteld

Verankering van de internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen

Aan de slag met de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling in Vlaanderen

Leernetwerk Sustainable Development Goals

Voor overheidspersoneel dat in Vlaanderen binnen de eigen organisatie bezig is met duurzaamheid

Future Forward Summit

Call for proposals on Sustainable Higher Education

SDG-handleiding voor overheidsorganisaties

Hoe kan je de SDG's integreren in de strategie en activiteiten van je organisatie?