Beleid

De Vlaamse Regering 2019-2024 schaart zich achter Visie 2050 en Vizier 2030 als haar langetermijnstrategie voor Vlaanderen.

Binnen de Vlaamse overheid zet elke minister zich in voor de uitvoering van duurzame ontwikkeling in zijn of haar beleidsdomein. De coördinatie van al die inspanningen ligt bij de minister-president.

Het Vlaams Decreet Duurzame Ontwikkeling vormt het kader voor het beleid duurzame ontwikkeling.  De beleidsnota van de minister-president geeft de grote strategische keuzes en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer.

Voor meer info: zie kaderteksten 'Vlaamse decreet' en 'beleidsnota' hieronder.

 

In de beleidsnota

De beleidsnota van de minister-president.

 

Vlaams Decreet

Het Vlaams Decreet Duurzame Ontwikkeling bepaalt dat duurzame Ontwikkeling een inclusief, participatief en gecoördineerd proces is.

De Vlaamse regering staat in voor:

  • Een Vlaamse strategie schrijven en opvolgen
  • Overleg en samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen, bestuursniveaus, lokale overheden en maatschappelijke actoren stimuleren
  • Europees en internationaal beleid vertalen naar Vlaams beleid
  • Een Vlaams standpunt formuleren voor Europese en internationale fora
  • Wetenschappelijke onderbouwing van het Vlaams beleid
In English

Vision 2050 is a publication about the Flemish long term vision and strategy. Sustainable development is fully integrated in this vision.

Vlaanderen is in transitie. Op 12 domeinen wordt er aan duurzaamheid gewerkt.