Antwerpen op zoek naar duurzame projecten

Antwerpen wil een duurzame stad zijn waar iedereen aan kan meewerken. De stad geeft daarom via het projectenfonds een premie voor vernieuwende en duurzame projecten. Zowel inwoners, bedrijven als kennisinstellingen kunnen een project indienen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Met elk project dat bijdraagt aan het verder verduurzamen van Antwerpen en dat op een of andere manier vernieuwend is, komt u in aanmerking voor de premie. Bij voorkeur ontwikkelt u een project waarin u samenwerkt met bewoners of de gebruikers optimaal betrekt. De stad trekt in totaal elk jaar 100.000 euro uit, en kent per project maximaal 15.000 euro toe.

Mogelijke thema’s zijn:

 • energie (verbruik en productie),
 • mobiliteit,
 • luchtkwaliteit en geluidsklimaat,
 • stedelijk groen,
 • water (hemelwater en drinkwater),
 • materialen of afval,
 • ruimtegebruik,
 • voeding,
 • duurzame ondernemingsmodellen,
 • ...

Een jury, bestaande uit medewerkers van Universiteit Antwerpen, KBC, Umicore Hoboken en de stadsdiensten Energie en Milieu en Stadsmakers, beoordeelt de dossiers en maakt een selectie van de projecten die voldoen aan de verschillende criteria. De hoogst gerangschikte projecten krijgen, binnen het voorziene budget, een premie van het projectenfonds.

Met deze criteria houdt u best rekening:

 1. Zorg voor milieu-impact! Doe dit vooral met het oog op een groot bereik, eenvoud, voorbeeldfunctie of eenvoudige gedragswijziging. U kiest ook best voor een project dat aandacht heeft voor maatschappelijke effecten en waarvan de financiële haalbaarheid en verankering in de tijd gegarandeerd kan worden.
 2. Heb voldoende oog voor het innovatieve, vernieuwende karakter van uw project. Dit kan zowel op het vlak van het product of de dienst, het partnerschap, de bereikte doelgroep of de schaalgrootte.
 3. Zorg voor een uitgewerkt plan van aanpak waarin u aantoont dat doelen, middelen en stappenplan met timing tot een haalbaar project kunnen leiden.
 4. Draag samenwerking hoog in het vaandel en kijk over de grenzen van uw eigen organisatie. Vaak verhoogt u het draagvlak en uw kansen als u samenwerkt met andere organisaties, bij voorkeur uit een andere geleding of doelgroep dan uw eigen organisatie.

Wie kan een project indienen?

Vertegenwoordigt u een groep bewoners, een kennisinstelling of een bedrijf en wil u een duurzaam project opstarten op het grondgebied van de stad Antwerpen, of één van de districten, dan kan u een aanvraag indienen.

Secundaire of lagere scholen kunnen geen aanvraag indienen. Voor hen ontwikkelde de stad specifieke steunmaatregelen. U leest er alles over op het kanaal EcoScholen.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Het maximale bedrag van de premie is 15.000 euro. Vindt de jury dat u een extra ambitieus project heeft, dan kan dit worden opgetrokken tot 20.000 euro. 80 procent van uw kosten worden terugbetaald, u moet dus zelf 20 procent van de middelen inbrengen. De stad moet op voorhand uw kosten accepteren. Ze moeten een concreet en aantoonbaar verband hebben met het project. 

De stad betaalt de premie uit in twee delen:

 • een voorschot van vijftig procent krijgt u na goedkeuring van het project door de beoordelingscommissie en het college;
 • de overige vijftig procent ontvangt u na goedkeuring van de verantwoordingstukken (kostenverslag en inhoudelijk verslag).

Aanvraag indienen

 • U kunt, vóór uw activiteit start, een premie aanvragen. De indieningsdata voor de dossiers zijn 1 februari, 15 mei en 1 oktober. U kunt maar één premie per jaar krijgen.
 • Het volledige reglement vindt u hier. Lees het grondig na.
 • Vul het formulier dat u hier vindt volledig in en mail het, samen met eventuele bijlagen, naar duurzame.stad@stad.antwerpen.be
 • Vindt uw project plaats op een locatie die niet uw eigendom is? Laat de eigenaar van het terrein of gebouw dan een akkoordverklaring ondertekenen en voeg het bij uw aanvraag.

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.