Agenda

September

16 - 22 september: Week van de Mobiliteit

Een campagne voor duurzame mobiliteit en bewust autogebruik

18 - 25 september: De Week van de Duurzame Gemeente

Lokale helden voor globale doelen

18 september: Are you future-proof?

Nadenken over de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel

20 september: Studiedag gezonde publieke ruimte

Hoe kan je met publieke ruimte de gezondheid van burgers te verbeteren?

Oktober

12 oktober: De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

FRDO-conferentie over de impact van onze slechte luchtkwaliteit

17 - 19 oktober: Future Forward Summit

Over de rol die het hoger onderwijs kan spelen in het ontwerpen van een duurzame toekomst

20 oktober: Dag van de Trage Weg

Actiedag voor veilige en aangename trage wegen

23 oktober: SDG Forum

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen: van, voor en door iedereen

November