Agenda

November

05 november: Samen voor duurzaam landschapsonderhoud

Hoe kunnen we onze landschappen op een kwalitatieve manier onderhouden?

08 november: Inspiratiedag Groene Warmte

Voor ambtenaren die aan de slag willen met groene warmte

13 november: Commons Inspiratiedag

Door auto’s, woningen, kantoren, geld, tijd, kennis, grond … te gaan delen, kan schaarste overwonnen worden.

13 november: Praktijkdag Participatie

Inzichten, praktijken en instrumenten om op een participatieve manier het beleid van de komende legislatuur vorm te geven

16 - 18 november: Burning Change

Een weekend van Act4Change voor jeugdorganisaties die rond duurzaamheid willen werken.

27 november: CSR Campus Days

Inspiratie over duurzaam en circulair ondernemen voor professionals uit alle disciplines

29 november: het groeipotentieel van Vlaamse bio-energie

Over de rol van biomassa in de energietransitie

December

04 december: Fix the mix

Gemengd verkeer, een essentieel onderdeel van sterk fietsbeleid

06 december: Woondag

Hoe teken je een warmhartig woonbeleid uit?