Agenda

September

16 - 22 september: Week van de Mobiliteit

Een campagne voor duurzame mobiliteit en bewust autogebruik

18 - 25 september: De Week van de Duurzame Gemeente

Lokale helden voor globale doelen

18 september: Are you future-proof?

Nadenken over de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel

20 september: Studiedag gezonde publieke ruimte

Hoe kan je met publieke ruimte de gezondheid van burgers te verbeteren?

24 -30 september: FietsTelweek

Informatie verzamelen over het fietsgedrag van de Vlamingen

27 september: Clean Ganga Europe Desk Conference

Projecten voor wateruitdagingen in India

Oktober

03 oktober: Design for Recycling

Verpakkingsseminarie van Fevia

05 oktober: Wat is de definitie van groen?

FRDO-seminarie over de financiering van de transitie in België

10 - 11 oktober: Cycle Highway Academy

Plan, design & build your cycle highway

11 oktober: Studiedag over Ruimtelijke klimaatgevolgen

De steden en gemeenten zijn aan zet

12 oktober: De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

FRDO-conferentie over de impact van onze slechte luchtkwaliteit

17 - 19 oktober: Future Forward Summit

Over de rol die het hoger onderwijs kan spelen in het ontwerpen van een duurzame toekomst

18 oktober: Inspiratiedag rond afvalwater in bedrijven

Kostenbesparingen en innovatieve technologie voor afvalwaterbehandeling

20 oktober: Dag van de Trage Weg

Actiedag voor veilige en aangename trage wegen

23 oktober: SDG Forum

SDG's van, voor en door iedereen

November

13 november: Commons Inspiratiedag

Door auto’s, woningen, kantoren, geld, tijd, kennis, grond … te gaan delen, kan schaarste overwonnen worden.

December

04 december: Fix the mix

Gemengd verkeer, een essentieel onderdeel van sterk fietsbeleid