9 maatregelen om de energietransitie te versnellen

Willen we de klimaatverandering afremmen, dan is het noodzakelijk om onze energiebehoefte te verkleinen en vooral te verduurzamen door te kiezen voor hernieuwbare energiebronnen. Momenteel halen we wereldwijd nog steeds ca. 80% van onze energie uit fossiele brandstoffen. Het World Resources Institute zet 4 tips op een rij om het pad van fossiele brandstoffen te verlaten. Het Transitienetwerk Middenveld geeft op haar beurt 5 tips om de aanwending van zonne-energie drastisch te verhogen. Waar wachten we op?

Fossiele brandstoffen verminderen in 4 stappen

1. geen steun voor fossiele brandstoffen maar een koolstoftax

Momenteel worden fossiele brandstoffen nog steeds wereldwijd voor zo’n 330 miljard euro gesteund via subsidies en andere steun. Een hervorming van deze subsidies gecombineerd met een taks op koolstof, kan naar schatting 2,47 biljoen euro opleveren. In tegenstelling tot wat beweerd wordt, vertraagt dit de economie niet, maar geeft dit nieuwe beleid juist een helder signaal aan industrie en consument dat het tijd is om de overstap te maken.

2. investeer in energie-efficiëntie

Voorbeelden wereldwijd (India, Duitsland, VS) tonen aan dat investeringen in verbeterde energie-efficiëntie voor gebouwen, niet enkel de energiekost doen dalen, maar ook zorgen voor drie keer meer tewerkstelling dan een gelijkaardige investering in fossiele brandstoffen.

3. faciliteer het uitfaseren van steenkool

De tewerkstelling wereldwijd dankzij hernieuwbare energie groeit snel. Toch kan een shift naar een steenkoolvrije maatschappij op regionaal niveau gemeenschappen sterk raken. Het is belangrijk om in deze gemeenschappen te investeren door te voorzien in training, nieuwe jobcreatie en desgewenst vervroegd pensioen. Het loont ook om private investeringen te sturen weg van fossiele brandstoffen, door te wijzen op klimaat-gerelateerde financiële risico’s.

4. bevorder de toegang tot elektriciteit en schoon koken

Hoewel dit advies minder voor onze regio’s van toepassing is, is het goed stil te staan bij het feit dat tegen 2030 waarschijnlijk 700 miljoen mensen geen toegang zullen hebben tot energie en meer dan 2 miljard geen mogelijkheid zullen hebben om veilig, zonder rookontwikkeling, te koken. Toegang tot zonne-energie gecombineerd met efficiënte verlichting, kan wereldwijd tot enorme gezondheidsvoordelen leiden. Tegelijkertijd kan dit, via innovatieve financiering, een economische boost geven, zoals duidelijk wordt in Bangladesh waar vrouwen opgeleid worden als techniekers om energiesystemen voor gezinnen op zonne-energie te installeren en onderhouden.

Zonne-energie stimuleren met 5 maatregelen

De werkgroep energie van het Vlaamse Transitienetwerk Middenveld stelt vooreerst dat iedereen moet kunnen participeren in een zonneproject, ook als ze zelf geen geschikt dak ter beschikking hebben, huurder zijn of een beperkt budget hebben. Dat Vlaanderen veel goede georiënteerde daken telt om zonnepanelen te installeren, blijkt alvast uit de Vlaamse zonnekaart (<https://www.energiesparen.be/zonnekaart>).

Vijf krachtige handvaten kunnen, zo stelt de werkgroep energie, zonne-energie snel ingang doen vinden:

- verstrek objectieve en heldere informatie aan burger en lokaal bestuur over hun zonnepotentieel: investeer in ambassadeurs en opleiding en nascholing voor architecten

- maak van zon een interessante investering voor iedereen: zorg voor lokale aanbestedingen voor grote daken, voor een afsprakenkader voor huurders, voor steun voor grote daken met het oog op volledige benutting van het dak

- garandeer het rendement op zonnepanelen: verduidelijk snel het compensatiemechanisme en stimuleer een volledige benutting van elk dak, los van eigen verbruik

- stimuleer een elektriciteitsnet in evenwicht met zoveel mogelijk zon en wind: bevorder zuinig gedrag en koppel een slimme tariefzetting aan een gerichte uitrol van digitale meters

- maak met een CO2-heffing werk van een eerlijke financiering van de energietransit: geen doorrekening van alle energiekosten, wel een CO2-heffing voor fossiele brandstoffen

 

Bronnen:

- https://www.wri.org/blog/2019/01/4-ways-shift-fossil-fuels-clean-energy

- http://transitienetwerkmiddenveld.be/167-5-punten-voor-versnelling-van-zonne-energie

 

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

Projectoproep: lokale klimaatactie

Heb je als stad of gemeente plannen rond klimaat? Dien dan zeker een project in. De focus ligt op samenwerking en participatie om concrete zaken te realiseren. In totaal wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt.

SaaS-platform om klimaatplannen om te zetten in acties

Al 269 Vlaamse steden en gemeenten engageerden zich via burgemeestersconvenanten tot lokale klimaatactie. Nu komt het erop aan die plannen te realiseren. Het SaaS-platform FutureproofedCities steekt een handje toe.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.