9 maatregelen om de energietransitie te versnellen

Willen we de klimaatverandering afremmen, dan is het noodzakelijk om onze energiebehoefte te verkleinen en vooral te verduurzamen door te kiezen voor hernieuwbare energiebronnen. Momenteel halen we wereldwijd nog steeds ca. 80% van onze energie uit fossiele brandstoffen. Het World Resources Institute zet 4 tips op een rij om het pad van fossiele brandstoffen te verlaten. Het Transitienetwerk Middenveld geeft op haar beurt 5 tips om de aanwending van zonne-energie drastisch te verhogen. Waar wachten we op?

Fossiele brandstoffen verminderen in 4 stappen

1. geen steun voor fossiele brandstoffen maar een koolstoftax

Momenteel worden fossiele brandstoffen nog steeds wereldwijd voor zo’n 330 miljard euro gesteund via subsidies en andere steun. Een hervorming van deze subsidies gecombineerd met een taks op koolstof, kan naar schatting 2,47 biljoen euro opleveren. In tegenstelling tot wat beweerd wordt, vertraagt dit de economie niet, maar geeft dit nieuwe beleid juist een helder signaal aan industrie en consument dat het tijd is om de overstap te maken.

2. investeer in energie-efficiëntie

Voorbeelden wereldwijd (India, Duitsland, VS) tonen aan dat investeringen in verbeterde energie-efficiëntie voor gebouwen, niet enkel de energiekost doen dalen, maar ook zorgen voor drie keer meer tewerkstelling dan een gelijkaardige investering in fossiele brandstoffen.

3. faciliteer het uitfaseren van steenkool

De tewerkstelling wereldwijd dankzij hernieuwbare energie groeit snel. Toch kan een shift naar een steenkoolvrije maatschappij op regionaal niveau gemeenschappen sterk raken. Het is belangrijk om in deze gemeenschappen te investeren door te voorzien in training, nieuwe jobcreatie en desgewenst vervroegd pensioen. Het loont ook om private investeringen te sturen weg van fossiele brandstoffen, door te wijzen op klimaat-gerelateerde financiële risico’s.

4. bevorder de toegang tot elektriciteit en schoon koken

Hoewel dit advies minder voor onze regio’s van toepassing is, is het goed stil te staan bij het feit dat tegen 2030 waarschijnlijk 700 miljoen mensen geen toegang zullen hebben tot energie en meer dan 2 miljard geen mogelijkheid zullen hebben om veilig, zonder rookontwikkeling, te koken. Toegang tot zonne-energie gecombineerd met efficiënte verlichting, kan wereldwijd tot enorme gezondheidsvoordelen leiden. Tegelijkertijd kan dit, via innovatieve financiering, een economische boost geven, zoals duidelijk wordt in Bangladesh waar vrouwen opgeleid worden als techniekers om energiesystemen voor gezinnen op zonne-energie te installeren en onderhouden.

Zonne-energie stimuleren met 5 maatregelen

De werkgroep energie van het Vlaamse Transitienetwerk Middenveld stelt vooreerst dat iedereen moet kunnen participeren in een zonneproject, ook als ze zelf geen geschikt dak ter beschikking hebben, huurder zijn of een beperkt budget hebben. Dat Vlaanderen veel goede georiënteerde daken telt om zonnepanelen te installeren, blijkt alvast uit de Vlaamse zonnekaart (<https://www.energiesparen.be/zonnekaart>).

Vijf krachtige handvaten kunnen, zo stelt de werkgroep energie, zonne-energie snel ingang doen vinden:

- verstrek objectieve en heldere informatie aan burger en lokaal bestuur over hun zonnepotentieel: investeer in ambassadeurs en opleiding en nascholing voor architecten

- maak van zon een interessante investering voor iedereen: zorg voor lokale aanbestedingen voor grote daken, voor een afsprakenkader voor huurders, voor steun voor grote daken met het oog op volledige benutting van het dak

- garandeer het rendement op zonnepanelen: verduidelijk snel het compensatiemechanisme en stimuleer een volledige benutting van elk dak, los van eigen verbruik

- stimuleer een elektriciteitsnet in evenwicht met zoveel mogelijk zon en wind: bevorder zuinig gedrag en koppel een slimme tariefzetting aan een gerichte uitrol van digitale meters

- maak met een CO2-heffing werk van een eerlijke financiering van de energietransit: geen doorrekening van alle energiekosten, wel een CO2-heffing voor fossiele brandstoffen

 

Bronnen:

- https://www.wri.org/blog/2019/01/4-ways-shift-fossil-fuels-clean-energy

- http://transitienetwerkmiddenveld.be/167-5-punten-voor-versnelling-van-zonne-energie

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.