6 modellen om elektronica circulair te maken

Green Alliance, een Britse denktank, zocht uit hoe smart devices - smartphones, tablets en laptops – meer circulair ingezet kunnen worden. De groep kwam tot zes modellen die interventies vragen op het niveau van hardware, software en/of business model. 

Het doel van de circulaire economie is om materialen met een maximaal behoud van hun waarde te laten circuleren in de economie. De te volgen strategieën hiervoor zijn: hergebruik, herstel, renovatie en recyclage. En dat in deze volgorde van voorkeur. Innovatieve businessmodellen, zoals product-dienst systemen zorgen ervoor dat zowel producent als gebruiker voldoende prikkels krijgen om deze strategieën te volgen.

Dat is de algemene theorie, maar wat betekent dat nu voor een concrete productgroep? Green Alliance, een Britse denktank, zocht het uit voor de productgroep van de smart devices: smartphones, tablets en laptops. Ze kwamen tot zes circulaire economie modellen die interventies vragen op het niveau van hardware, software en/of business model. De studie focust geografisch op de US, de UK en India, maar de conclusies zijn ook voor het Europese vasteland relevant.

In 2013 werd voor 2 miljard dollar aan tweedehands Apple-toestellen verkocht op eBay.

Eén conclusie is alvast dat de circulaire economie voor electronica reeds bestaat: in 2013 was de waarde van Apple toestellen die op de tweedehands-website eBay werden verkocht bijna 2 miljard dollar. De markt voor IT componenten en reserve onderdelen schat WRAP voor de UK op 10 miljoen pond per jaar. Toch is er nog een immens onderbenut potentieel. In de US belanden nog 89% van de mobiele toestellen op het stort. Men schat dat in de UK voor elke GSM of smartphone die in gebruik is er vier toestellen ongebruikt in een ‘lade’ liggen. Een potentieel dat de markt voor de verkoop van nieuwe toestellen kan kannibaliseren, maar tegelijkertijd ook nieuwe opportuniteiten biedt voor de sector.

Zes circulaire economie modellen

Er is niet één enkel circulair economie model voor de consumentenelektronica. Daarvoor is de waardeketen te complex, te gevarieerd en continu in ontwikkeling. Bedrijven als Apple en Microsoft staan zowel sterk op het vlak van hardware als software. Samsung is vooral een hardware bedrijf, daar waar Google vooral steunt op zijn software producten… Green Alliance stelt daarom voor om niet te komen tot één uniek circulair model, maar modellen uit te werken rond drie types van interventies: hardware, software en businessmodel. Hoewel recyclage niet specifiek is opgenomen in één van de zes modellen, stellen de onderzoekers dat deze modellen vanzelf tot een beter logistiek netwerk zullen leiden, waarin toestellen die enkel nog recyclagewaarde hebben, ook zullen terechtkomen.

Lees het volledige artikel op de website van Plan C

12 oktober: De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

FRDO-conferentie over de impact van onze slechte luchtkwaliteit

25 juni: Zijn de SDGs een instrument van verandering?

Lancering studie van FRDO met Europese praktijkvoorbeelden

11 juni: Dromen over daken

Bezoek het eerste intelligente groendak van Vlaanderen

SDG's en erfgoed

Waar verleden en toekomst samenkomen

Wolhandkrabben lopen in de val van de VMM

Vlaamse milieumaatschappij is succesvol in de strijd tegen invasieve exoot

Week van de Bij gelanceerd

Campagneweek van 27 mei tot 3 juni