6 modellen om elektronica circulair te maken

Green Alliance, een Britse denktank, zocht uit hoe smart devices - smartphones, tablets en laptops – meer circulair ingezet kunnen worden. De groep kwam tot zes modellen die interventies vragen op het niveau van hardware, software en/of business model. 

Het doel van de circulaire economie is om materialen met een maximaal behoud van hun waarde te laten circuleren in de economie. De te volgen strategieën hiervoor zijn: hergebruik, herstel, renovatie en recyclage. En dat in deze volgorde van voorkeur. Innovatieve businessmodellen, zoals product-dienst systemen zorgen ervoor dat zowel producent als gebruiker voldoende prikkels krijgen om deze strategieën te volgen.

Dat is de algemene theorie, maar wat betekent dat nu voor een concrete productgroep? Green Alliance, een Britse denktank, zocht het uit voor de productgroep van de smart devices: smartphones, tablets en laptops. Ze kwamen tot zes circulaire economie modellen die interventies vragen op het niveau van hardware, software en/of business model. De studie focust geografisch op de US, de UK en India, maar de conclusies zijn ook voor het Europese vasteland relevant.

In 2013 werd voor 2 miljard dollar aan tweedehands Apple-toestellen verkocht op eBay.

Eén conclusie is alvast dat de circulaire economie voor electronica reeds bestaat: in 2013 was de waarde van Apple toestellen die op de tweedehands-website eBay werden verkocht bijna 2 miljard dollar. De markt voor IT componenten en reserve onderdelen schat WRAP voor de UK op 10 miljoen pond per jaar. Toch is er nog een immens onderbenut potentieel. In de US belanden nog 89% van de mobiele toestellen op het stort. Men schat dat in de UK voor elke GSM of smartphone die in gebruik is er vier toestellen ongebruikt in een ‘lade’ liggen. Een potentieel dat de markt voor de verkoop van nieuwe toestellen kan kannibaliseren, maar tegelijkertijd ook nieuwe opportuniteiten biedt voor de sector.

Zes circulaire economie modellen

Er is niet één enkel circulair economie model voor de consumentenelektronica. Daarvoor is de waardeketen te complex, te gevarieerd en continu in ontwikkeling. Bedrijven als Apple en Microsoft staan zowel sterk op het vlak van hardware als software. Samsung is vooral een hardware bedrijf, daar waar Google vooral steunt op zijn software producten… Green Alliance stelt daarom voor om niet te komen tot één uniek circulair model, maar modellen uit te werken rond drie types van interventies: hardware, software en businessmodel. Hoewel recyclage niet specifiek is opgenomen in één van de zes modellen, stellen de onderzoekers dat deze modellen vanzelf tot een beter logistiek netwerk zullen leiden, waarin toestellen die enkel nog recyclagewaarde hebben, ook zullen terechtkomen.

Lees het volledige artikel op de website van Plan C

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.