50 ways to leave your car

Waarom en hoe het autoverkeer dient verminderd te worden ten voordele van duurzame alternatieven is het thema van een nieuw boek door Luc Vanheerentals: ‘Fifty Ways to Leave Your Car. Duurzame alternatieven voor de auto’, de opvolger van ‘Leven zonder Auto’ uit 2014.

De titel verwijst naar dat fantastisch nummer van Paul Simon uit zijn lp ‘Still crazy after all these years’ uit 1975 dat velen ooit troost bood als een lief het had uitgemaakt. Net zoals er 50 manieren bestaan om afscheid te nemen van een lief dat je nog heel graag ziet, zijn die er ook voor wie de ‘innige liefdesverhouding’ met zijn auto wil stopzetten. De tekst van ‘Fifty Ways to Leave Your Lover’ kan daarbij nog helpen ook.  Denk daarbij vooral aan de zin ‘Hop on the bus, Gus. Don’t need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free’.

Het boek van Luc Vanheerentals bevat 50 aanbevelingen voor een autoloos beleid, 50 aanklachten tegen de auto,  50 tips voor een leven zonder eigen auto en 50 getuigenissen van autolozen die dit illustreren. Ook de evolutie van ons verplaatsingsgedrag, de sterke toename van deelauto- en deelfietsensystemen, de vaststelling dat je vaak sneller bent zonder dan met een auto… zijn thema’s die aan bod komen.

Op alle beleidsniveaus weerklinken heden ten dage signalen dat het autoverkeer best sterk wordt verminderd ten voordele van meer duurzame transportmodi. De ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’, die in 2015 goedgekeurd werd door alle 193 lidstaten van de VN, stipuleert dat iedereen tegen 2030 toegang moet hebben tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen en dat hiertoe het openbaar vervoer dient uitgebreid.

In haar strijd tegen de klimaatopwarming is het terugdringen van het auto- en vrachtverkeer ook voor de EU een belangrijke doelstelling. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts van zijn kant geeft vaak aan ‘dat hij de Vlamingen wil verleiden om hun (vracht)wagen vaker in te ruilen voor alternatieven’ en elke zichzelf respecterend lokaal bestuur hanteert het STOP-principe waarbij voorrang gegeven wordt aan Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer en dan pas aan de Personenwagen. De statistieken wijzen echter op een heel andere evolutie. Zowel het aantal ingeschreven auto’s (5,78 miljoen op 1/8/2016) als het totaal aantal afgelegde autokilometers (84,2 miljard km in 2015) stijgen in ons land jaar na jaar.

De gevolgen van dit massale autoverkeer blijven onverminderd dramatisch. Wereldwijd sterft er jaarlijks 1,25 miljoen personen in het verkeer, waarvan in 2016 540 in ons land. De Wereldgezondheidsorganisatie raamt het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtvervuiling voor 2012 wereldwijd op 6,5 miljoen. Het Europees Milieuagentschap becijferde voor 2013 het aantal doden door luchtvervuiling in ons land op 12.580.

Het wegverkeer is een belangrijke oorzaak van die luchtvervuiling en in ons land verantwoordelijk voor 12 procent van het fijn stof, 36 procent van de stikstofdioxide en 34 procent van de roet. Vlakbij drukke wegen scoren deze percentages vanzelfsprekend veel hoger. Dieselgate was door een te grote uitstoot van stikstofdioxide wereldwijd in 2015 alleen al oorzaak van 38.000 extra vroegtijdige sterfgevallen waarvan 11.400 in EU.

Het verkeer draagt ook sterk bij tot klimaatopwarming. Bij ongewijzigd beleid steven we luidens een VN-rapport tegen 2100 af op een temperatuurstijging van +3,4 procent. In de periode 2005-2015 nam in Vlaanderen de CO2-uitstoot van transport echter toe met 6 procent en het aandeel van transport in de totale CO2-uitstoot van 33 tot 36 procent. Ook in Europa zien we dat de CO2-uitstoot door wegtransport steeds maar blijft stijgen. De schade door geluidsoverlast, files, inname ruimte, stress… komen in het boek eveneens ruim aan bod.

Het boek telt 320 bladzijden en bevat 50 tips voor een leven zonder eigen auto, 50 getuigenissen die dit illustreren, 50 beleidsaanbevelingen en 50 aanklachten tegen de auto. De bekende verkeersexpert ‘de Andere Kris Peeters’ schreef het voorwoord en Rik Torfs een uitgeleide. Het boek kost 19,5 euro en wordt uitgegeven door UITGEVERIJ MUNDO CULTURALE VZW. Voor 25 euro krijg je er bovendien ‘Leven zonder auto’ (298 blz) uit 2014 bovenop. Voor meer inlichtingen: luc.vanheerentals@telenet.be

 

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

Gemeente voor de Toekomst

Gemeente voor de Toekomst is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. 22 organisaties uit het netwerk van Bond Beter Leefmilieu bundelden hun kracht en werkten een aanbod uit waarmee de lokale besturen hun duurzaamheidsdoelstellingen waar kunnen maken.

RepairConnects

De repairbeweging 'Maakbaar Leuven' helpt Leuvenaars al twee jaar om hun kapotte toestellen een tweede leven te geven in Repair Cafés. Nu die cafés noodgewongen de deuren hebben gesloten tijdens de coronacrisis, heeft het initiatief een digitale tegenhanger gekregen: RepairConnects.

Projectoproep: lokale klimaatactie

Heb je als stad of gemeente plannen rond klimaat? Dien dan zeker een project in. De focus ligt op samenwerking en participatie om concrete zaken te realiseren. In totaal wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt.