26 november: w[eet]enschap - Hoe membranen ons op weg kunnen helpen naar een duurzamere industrie

Op dinsdag 26 november vertelt VITO ons hoe membranen, technologie geïnspireerd “uit de natuur”, ons kunnen helpen bij de transitie naar een duurzamere industrie, en in bijzonder een duurzame chemie.

Membranen zijn materialen die sommige stoffen doorlaten en andere tegenhouden. Eigenlijk een soort zeef. Deze stoffen kunnen moleculen, ionen of kleine deeltjes zijn.

Door de mens gemaakte synthetische membranen zijn er sinds de tweede helft van de vorige eeuw en vinden hun toepassing in vb. nierdialyse, verpakking van ons voedsel, medische diagnostiek en waterzuivering

In het licht van de klimaatverandering die volgt uit de verbranding van fossiele grondstoffen moet ook onze industrie zich aanpassen. Hierbij beloven membranen een belangrijke rol te spelen, vb.:

  • Biologische grondstoffen kunnen fossiele grondstoffen vervangen. Membranen zijn nodig om hieruit selectief de gewenste producten te isoleren.
  • Industriële productieprocessen gebruiken veel energie: door membranen te gebruiken worden deze energiezuiniger.
  • De inzet van membranen kan de gevolgen van klimaatverandering verzachten, vb. bij de watervoorziening

Deze technologie geïnspireerd “uit de natuur” kan ons dus helpen bij de transitie naar een duurzamere industrie, en in bijzonder een duurzame chemie. Er zijn echter nog heel wat stappen te zetten. Anita Buekenhoudt zal toelichten hoe VITO deze aanpakt.


Praktisch

Wanneer? dinsdag 26 november 2019, 12u30 - 13u20  
Waar? Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 80, 1000 Brussel  
Meer info?

https://ewi-vlaanderen.be/evenementen/hoe-membranen-ons-op-weg-kunnen-helpen-naar-een-duurzamere-industrie

 

 

Met “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten” brengt het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie  maandelijks het onderzoek van één van onze vier strategische onderzoekscentra (Flanders Make, imec, VIB en VITO) naar een breed publiek.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.