26 november: w[eet]enschap - Hoe membranen ons op weg kunnen helpen naar een duurzamere industrie

Op dinsdag 26 november vertelt VITO ons hoe membranen, technologie geïnspireerd “uit de natuur”, ons kunnen helpen bij de transitie naar een duurzamere industrie, en in bijzonder een duurzame chemie.

Membranen zijn materialen die sommige stoffen doorlaten en andere tegenhouden. Eigenlijk een soort zeef. Deze stoffen kunnen moleculen, ionen of kleine deeltjes zijn.

Door de mens gemaakte synthetische membranen zijn er sinds de tweede helft van de vorige eeuw en vinden hun toepassing in vb. nierdialyse, verpakking van ons voedsel, medische diagnostiek en waterzuivering

In het licht van de klimaatverandering die volgt uit de verbranding van fossiele grondstoffen moet ook onze industrie zich aanpassen. Hierbij beloven membranen een belangrijke rol te spelen, vb.:

  • Biologische grondstoffen kunnen fossiele grondstoffen vervangen. Membranen zijn nodig om hieruit selectief de gewenste producten te isoleren.
  • Industriële productieprocessen gebruiken veel energie: door membranen te gebruiken worden deze energiezuiniger.
  • De inzet van membranen kan de gevolgen van klimaatverandering verzachten, vb. bij de watervoorziening

Deze technologie geïnspireerd “uit de natuur” kan ons dus helpen bij de transitie naar een duurzamere industrie, en in bijzonder een duurzame chemie. Er zijn echter nog heel wat stappen te zetten. Anita Buekenhoudt zal toelichten hoe VITO deze aanpakt.


Praktisch

Wanneer? dinsdag 26 november 2019, 12u30 - 13u20  
Waar? Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 80, 1000 Brussel  
Meer info?

https://ewi-vlaanderen.be/evenementen/hoe-membranen-ons-op-weg-kunnen-helpen-naar-een-duurzamere-industrie

 

 

Met “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten” brengt het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie  maandelijks het onderzoek van één van onze vier strategische onderzoekscentra (Flanders Make, imec, VIB en VITO) naar een breed publiek.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

Gemeente voor de Toekomst

Gemeente voor de Toekomst is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. 22 organisaties uit het netwerk van Bond Beter Leefmilieu bundelden hun kracht en werkten een aanbod uit waarmee de lokale besturen hun duurzaamheidsdoelstellingen waar kunnen maken.

RepairConnects

De repairbeweging 'Maakbaar Leuven' helpt Leuvenaars al twee jaar om hun kapotte toestellen een tweede leven te geven in Repair Cafés. Nu die cafés noodgewongen de deuren hebben gesloten tijdens de coronacrisis, heeft het initiatief een digitale tegenhanger gekregen: RepairConnects.

Projectoproep: lokale klimaatactie

Heb je als stad of gemeente plannen rond klimaat? Dien dan zeker een project in. De focus ligt op samenwerking en participatie om concrete zaken te realiseren. In totaal wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt.