26 november: w[eet]enschap - Hoe membranen ons op weg kunnen helpen naar een duurzamere industrie

Op dinsdag 26 november vertelt VITO ons hoe membranen, technologie geïnspireerd “uit de natuur”, ons kunnen helpen bij de transitie naar een duurzamere industrie, en in bijzonder een duurzame chemie.

Membranen zijn materialen die sommige stoffen doorlaten en andere tegenhouden. Eigenlijk een soort zeef. Deze stoffen kunnen moleculen, ionen of kleine deeltjes zijn.

Door de mens gemaakte synthetische membranen zijn er sinds de tweede helft van de vorige eeuw en vinden hun toepassing in vb. nierdialyse, verpakking van ons voedsel, medische diagnostiek en waterzuivering

In het licht van de klimaatverandering die volgt uit de verbranding van fossiele grondstoffen moet ook onze industrie zich aanpassen. Hierbij beloven membranen een belangrijke rol te spelen, vb.:

  • Biologische grondstoffen kunnen fossiele grondstoffen vervangen. Membranen zijn nodig om hieruit selectief de gewenste producten te isoleren.
  • Industriële productieprocessen gebruiken veel energie: door membranen te gebruiken worden deze energiezuiniger.
  • De inzet van membranen kan de gevolgen van klimaatverandering verzachten, vb. bij de watervoorziening

Deze technologie geïnspireerd “uit de natuur” kan ons dus helpen bij de transitie naar een duurzamere industrie, en in bijzonder een duurzame chemie. Er zijn echter nog heel wat stappen te zetten. Anita Buekenhoudt zal toelichten hoe VITO deze aanpakt.


Praktisch

Wanneer? dinsdag 26 november 2019, 12u30 - 13u20  
Waar? Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 80, 1000 Brussel  
Meer info?

https://ewi-vlaanderen.be/evenementen/hoe-membranen-ons-op-weg-kunnen-helpen-naar-een-duurzamere-industrie

 

 

Met “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten” brengt het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie  maandelijks het onderzoek van één van onze vier strategische onderzoekscentra (Flanders Make, imec, VIB en VITO) naar een breed publiek.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

03 december 2019. Lezing door Dr. Jan Vandemoortele 'The Sustainable Development Goals of the UN: Mission Impossible?'

Het tempo waarmee we richting de SDG's evalueren is momenteel veel te traag, waardoor we ze wellicht tegen 2030 niet behaald zullen zien. Bovendien lijkt de tekortkoming groter te zullen zijn dan het geval was met de milleniumdoelstellingen. Wat zijn de oorzaken van deze trends? Is het de ongelijkheid?

25 november 2019 - Conferentie ‘Het intra-Europese spoorwegnetwerk: groot potentieel, voldoende ontwikkeld?’

Het Europese spoorwegnet lijk een ​​essentieel onderdeel van een strategie voor het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen, met name in een regio die zo dichtbevolkt is en een zo dicht industrieel netwerk heeft als de Benelux. Dit in de context van congestie op het wegennet en de maatschappelijke kost ervan, als alternatief voor het vliegtuig en voor dieselwagens, als middel voor het koolstofarm maken van de transporsector.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.

75 gemeenten en overheidsdiensten maken patrimonium klimaatneutraal

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan met klimaatneutraliteit tegen 2050 als uitgangspunt.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve