25 november 2019 - Conferentie ‘Het intra-Europese spoorwegnetwerk: groot potentieel, voldoende ontwikkeld?’

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) is voorstander van een continentaal spoorwegbeleid. Zo worden geïntegreerde diensten internationaal mogelijk en bevorderen we de interoperabiliteit tussen netwerken.

We weten dat de transportsector een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Europa is. Die sector is moeilijk ‘koolstofarm’ te maken, terwijl het aantal afgelegde kilometers nog steeds toeneemt. Het gebruik van dieselvoertuigen wordt steeds meer in vraag gesteld. De kost van de congestie op het wegennet voor de gemeenschap wordt steeds hoger. En steeds meer mensen stellen zich vragen bij het gebruik van het vliegtuig. In die context lijkt het Europese spoorwegnet dan ook een ​​essentieel onderdeel van een strategie voor het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen, met name in een regio die zo dichtbevolkt is en een zo dicht industrieel netwerk heeft als de Benelux.

Maar gebruiken we dat net wel op de best mogelijke manier? Is de interne Europese vervoersruimte een realiteit of zijn er nog steeds drempels? Heeft de EU een echt geïntegreerde strategie voor de ontwikkeling van hogesnelheidstreinen? Zal de "IJzeren Rijn" het aantal vrachtwagens tussen Antwerpen en Duitsland verminderen? En is de "Nieuwe Zijderoute" een kans of een risico voor de Benelux?

De FRDO, de Nederlandse Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Luxemburgse Hoge Raad voor Duurzame Ontwikkeling (CSDD) – deel van het Europees netwerk van adviesraden EEAC – organiseerden deze conferentie op maandag 25 november 2019 vanaf 13.00 uur op het secretariaat-generaal van de Benelux om dieper in te gaan op deze en andere vragen.

Programma en presentaties: zie deze link

Wanneer? 25 november 2019 - 13u00-16u30
Waar? Secretariaat-Generaal Benelux, Regentschapsstraat 39, 1000 Brussel
Meer info? Zie hierboven.
Inschrijven? Via deze link.

Weergave van onze verslaggever

(verschijnt binnenkort)

 

 

 

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

Projectoproep: lokale klimaatactie

Heb je als stad of gemeente plannen rond klimaat? Dien dan zeker een project in. De focus ligt op samenwerking en participatie om concrete zaken te realiseren. In totaal wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt.

SaaS-platform om klimaatplannen om te zetten in acties

Al 269 Vlaamse steden en gemeenten engageerden zich via burgemeestersconvenanten tot lokale klimaatactie. Nu komt het erop aan die plannen te realiseren. Het SaaS-platform FutureproofedCities steekt een handje toe.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.