25 november 2019 - Conferentie ‘Het intra-Europese spoorwegnetwerk: groot potentieel, voldoende ontwikkeld?’

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) is voorstander van een continentaal spoorwegbeleid. Zo worden geïntegreerde diensten internationaal mogelijk en bevorderen we de interoperabiliteit tussen netwerken.

We weten dat de transportsector een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Europa is. Die sector is moeilijk ‘koolstofarm’ te maken, terwijl het aantal afgelegde kilometers nog steeds toeneemt. Het gebruik van dieselvoertuigen wordt steeds meer in vraag gesteld. De kost van de congestie op het wegennet voor de gemeenschap wordt steeds hoger. En steeds meer mensen stellen zich vragen bij het gebruik van het vliegtuig. In die context lijkt het Europese spoorwegnet dan ook een ​​essentieel onderdeel van een strategie voor het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen, met name in een regio die zo dichtbevolkt is en een zo dicht industrieel netwerk heeft als de Benelux.

Maar gebruiken we dat net wel op de best mogelijke manier? Is de interne Europese vervoersruimte een realiteit of zijn er nog steeds drempels? Heeft de EU een echt geïntegreerde strategie voor de ontwikkeling van hogesnelheidstreinen? Zal de "IJzeren Rijn" het aantal vrachtwagens tussen Antwerpen en Duitsland verminderen? En is de "Nieuwe Zijderoute" een kans of een risico voor de Benelux?

De FRDO, de Nederlandse Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Luxemburgse Hoge Raad voor Duurzame Ontwikkeling (CSDD) – deel van het Europees netwerk van adviesraden EEAC – organiseerden deze conferentie op maandag 25 november 2019 vanaf 13.00 uur op het secretariaat-generaal van de Benelux om dieper in te gaan op deze en andere vragen.

Programma en presentaties: zie deze link

Wanneer? 25 november 2019 - 13u00-16u30
Waar? Secretariaat-Generaal Benelux, Regentschapsstraat 39, 1000 Brussel
Meer info? Zie hierboven.
Inschrijven? Via deze link.

Weergave van onze verslaggever

(verschijnt binnenkort)

 

 

 

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

Opleiding Circulaire Stedenbouw

VIBE en Howest slaan de handen in elkaar voor de opleiding 'Circulaire stedenbouw' die in februari 2020 van start gaat.

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.

75 gemeenten en overheidsdiensten maken patrimonium klimaatneutraal

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan met klimaatneutraliteit tegen 2050 als uitgangspunt.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve