23 mei: Forum Voedselverlies

Het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies organiseert een studievoormiddag over het thema voedselverlies met focus op Vlaamse huishoudens. Uit cijfers blijkt immers dat burgers jaarlijks gemiddeld 37 kg voedsel per persoon weggooien, samen goed voor zo’n 240.000 ton. Elk jaar opnieuw. Vooral koffie, thee, brood en banket worden regelmatig in de vuilbak gegooid. Door voedselverlies aan te pakken, zetten we een rem op de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door productie en transport van voedsel.

De studievoormiddag richt zich tot vormingswerkers en beleidsmedewerkers, maar tot ook ondernemers, retailers, onderzoekers en innovatoren.

De dag start met inzichten: Hilke Bos-Brouwers van Wageningen doet uit de doeken hoe voedselverspilling ontstaat. Ze put daarbij uit internationale studies en analyseert de Vlaamse situatie.

Tom Quested van het Britse WRAP adviseert wereldwijd organisaties en besturen. Hij biedt vooral tips: de do’s-and-don’ts in de strijd tegen voedselverspilling.

Peter Cabus van het dept. Omgeving tenslotte (onder voorbehoud), stelt de factsheet ‘Voedselverlies in Vlaamse huishoudens’ voor. Een document met de belangrijkste inzichten die alle actoren in staat moeten stellen om doelgericht actie te ondernemen.

Na de feiten worden verschillende concrete initiatieven belicht en inzichten worden in praktijk vertaald. De aansluitende lunch biedt gelegenheid om te netwerken.

Wanneer? donderdag 23 mei 2019, van 9u tot 14u (inclusief netwerklunch)  
Waar? Gebouw Hendrik Conscience, Koning Albert II-laan 15, Brussel  
Meer info? Meer info en inschrijven via www.voedselverlies.be  

 

 

 

 

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

Projectoproep: lokale klimaatactie

Heb je als stad of gemeente plannen rond klimaat? Dien dan zeker een project in. De focus ligt op samenwerking en participatie om concrete zaken te realiseren. In totaal wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt.

SaaS-platform om klimaatplannen om te zetten in acties

Al 269 Vlaamse steden en gemeenten engageerden zich via burgemeestersconvenanten tot lokale klimaatactie. Nu komt het erop aan die plannen te realiseren. Het SaaS-platform FutureproofedCities steekt een handje toe.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.