23 mei: Forum Voedselverlies

Het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies organiseert een studievoormiddag over het thema voedselverlies met focus op Vlaamse huishoudens. Uit cijfers blijkt immers dat burgers jaarlijks gemiddeld 37 kg voedsel per persoon weggooien, samen goed voor zo’n 240.000 ton. Elk jaar opnieuw. Vooral koffie, thee, brood en banket worden regelmatig in de vuilbak gegooid. Door voedselverlies aan te pakken, zetten we een rem op de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door productie en transport van voedsel.

De studievoormiddag richt zich tot vormingswerkers en beleidsmedewerkers, maar tot ook ondernemers, retailers, onderzoekers en innovatoren.

De dag start met inzichten: Hilke Bos-Brouwers van Wageningen doet uit de doeken hoe voedselverspilling ontstaat. Ze put daarbij uit internationale studies en analyseert de Vlaamse situatie.

Tom Quested van het Britse WRAP adviseert wereldwijd organisaties en besturen. Hij biedt vooral tips: de do’s-and-don’ts in de strijd tegen voedselverspilling.

Peter Cabus van het dept. Omgeving tenslotte (onder voorbehoud), stelt de factsheet ‘Voedselverlies in Vlaamse huishoudens’ voor. Een document met de belangrijkste inzichten die alle actoren in staat moeten stellen om doelgericht actie te ondernemen.

Na de feiten worden verschillende concrete initiatieven belicht en inzichten worden in praktijk vertaald. De aansluitende lunch biedt gelegenheid om te netwerken.

Wanneer? donderdag 23 mei 2019, van 9u tot 14u (inclusief netwerklunch)  
Waar? Gebouw Hendrik Conscience, Koning Albert II-laan 15, Brussel  
Meer info? Meer info en inschrijven via www.voedselverlies.be  

 

 

 

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie in het Vlaamse hoger onderwijs

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor de eerste van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich richten op een specifieke doelgroep.

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt 11 initiatieven van student-ondernemers om het prototype van hun duurzame innovatie te ontwikkelen

De Stichting voor Toekomstige Generaties draagt resoluut bij tot de ontplooiing van een nieuwe generatie ondernemers.

Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren.