19 maart: w[eet]enschap - sessie 3 'Van autonoom rijden naar autonoom werken'

Met “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten” brengt het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie  maandelijks het onderzoek van één van onze vier strategische onderzoekscentra (Flanders Make, imec, VIB en VITO) naar een breed publiek.

Deze derde sessie gaat over zelfrijdende voertuigen en de te verwachten evolutie, waarover Flanders Make haar visie uiteenzet.

Bij autonoom rijden denken we onmiddellijk aan Tesla’s en Google-cars uitgerust met artificiële intelligentie. Echter niet alleen op de weg maar ook in de Vlaamse maakindustrie worden zelfrijdende voertuigen ingezet. Deze vervoeren dan geen mensen, maar goederen. Ook voeren deze voertuigen vaak een taak uit (of ondersteunen ze personeel in taken) en daarmee draagt autonoom rijden én werken bij aan een efficiëntere Vlaamse industrie.

Ellen van Nunen en Marc Engels van Flanders Make lichten de trends en uitdagingen rondom autonoom rijden én werken in verschillende industriële toepassingen toe en presenteren het onderzoek van Flanders Make in dit domein.

Praktisch

Wanneer? dinsdag 19 maart 2019, 12u30 - 13u30  
Waar? Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 80, 1000 Brussel  
Meer info?

https://www.ewi-vlaanderen.be/evenementen/van-autonoom-rijden-naar-autonoom-werken

 

23 mei: Forum Voedselverlies

Voedselverliezen in huishoudens: inzichten en tips

4 april: Studiedag 360° Circulaire economie

Vlaamse regelgeving vanuit praktisch-juridisch oogpunt

19 maart: w[eet]enschap - sessie 3 'Van autonoom rijden naar autonoom werken'

Met “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten” brengt het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie  maandelijks het onderzoek van één van onze vier...

9 maatregelen om de energietransitie te versnellen

Fossiele brandstoffen uitfaseren, zonne-energie versnellen

Ongelijkheid schaadt de gezondheid

Hoe overheden toelaten dat de kloof tussen arm en rijk schade toebrengt

Lexicon voor het klimaat

Vaak gebruikte termen uitgelegd