18 september: Are you future-proof?

Mobiliteit in en rond Brussel is een hot topic. Meer dan ooit moet er worden nagedacht over de mobiliteit van morgen. De bereikbaarheid van de regio kan gegarandeerd worden door maatregelen te nemen om de verschillende vervoersmodi op en langs de Ring verder uit te bouwen en te versterken.

Hierbij zet de Werkvennootschap in op auto, fiets en openbaar vervoer: met de optimalisatie van de Ring rond Brussel, de verdere uitbouw van het openbaar vervoer en de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. Meer info hierover kan je vinden op werkenaandering.be.
 
Naast de aanleg van de infrastructuur is er ook een omslag nodig in de wijze waarop het werknemersverkeer en de logistiek zijn georganiseerd. Vandaag en in de toekomst. 

Are you future-proof?

Om bedrijven te ondersteunen om, samen met hun werknemers, deze omslag te maken, wil de Werkvennootschap een netwerk voor bedrijven oprichten 'The New Mobility Network'.

De Werkvennootschap nodigt je graag uit voor hun eerste congres 'Are you future-proof?' waarbij ze je willen inspireren met een nieuwe kijk op toekomstige mobiliteit. Ze tonen je hoe je als bedrijf zelf de eerste stappen kunt zetten naar een betere mobiliteit. Ze laten experten én bedrijven die de stap reeds hebben gezet aan het woord en vervolgens kan je op de mobiliteitsmarkt kennis maken met verschillende concrete mobiliteitsoplossingen en leveranciers.

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts sluit het plenair gedeelte af en opent de mobiliteitsmarkt.

Save the date

'Are you future-proof?' gaat door op dinsdag 18 september 2018van 13.00 tot 18.00 u in het auditorium in het Vlaams Administratief Centrum (VAC).
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel 

Inschrijven

Ben je graag aanwezig? Schrijf je in via het online formulier tot vrijdag 14 september 2018.
Deelnemen is gratis.

23 oktober: SDG Forum

SDG's van, voor en door iedereen

03 oktober: Design for Recycling

Verpakkingsseminarie van Fevia

13 november: Commons Inspiratiedag

Door auto’s, woningen, kantoren, geld, tijd, kennis, grond … te gaan delen, kan schaarste overwonnen worden.

Vlamingen meer bekommerd om het milieu

Onderzoek naar consumentengedrag van het Departement Omgeving

Stem op jouw favoriete stroomversneller

Maak een lokaal energieproject mogelijk

Lancering van Koers Futuur

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor gemeentes