16 mei 2019: Studiedag 'Geen academisch kwartiertje voor het klimaat!!!'

Adolescenten dienen de klimaatproblematiek op de agenda te plaatsen.
Wetenschappers onderbouwen hun wensen. Bedrijfsleiders ondersteunen hen.
En er is het politieke verhaal.

Is het werkelijk te laat voor het klimaat of is een standstill nog mogelijk. Of een verbetering zelfs?

FELNET organiseert de studiedag Geen academisch kwartiertje voor het klimaat!!!.
 
Volgende sprekers doen tussen 9u30 en 16u30 hun betoog:

  • Carole Billiet (research director, UGent, Dpt. European, Public and International Law, Centre for Environmental & Energy Law) licht het Belgisch klimaatbeleid toe en de samenzang van de bevoegde wetgevers.
  • Dominique Gusbin (coördinatrice Energie en Transport, Federaal Planbureau) heeft het over de analyse van concrete maatregelen van de klimaatcoalitie.
  • Manuel Sintubin (professor Geodynamics, KU Leuven, Dpt. Earth and Environmental Sciences) bekijkt de klimaatkwestie vanuit een aards perspectief.
  • Leo Van Broek (Vlaams Bouwmeester en prof. KU Leuven) gaat in op concrete inzichten over verdichting.
  • Jonas Van der Slycken (doctorandus ecologische economie, Ugent, vakgroep Economie) ziet het klimaat als een economische gamechanger.
  • Peter Wittoeck (diensthoofd Klimaatverandering, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) belicht het Europese klimaatbeleid (afhankelijk van zijn agenda).
  • Tomas Wyns (onderzoeker, VUB, Institute for European Studies) bekijkt specifiek de transitie naar een klimaatneutrale industrie.

Een meer gedetailleerd programma met een samenvatting van de uiteenzettingen volgt later.

Deelname aan deze studiedag is gratis maar inschrijven is verplicht.

Wanneer? donderdag 16 mei  2019, 09u30 - 16u30  
Waar? Auditorium van het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel  
 

 

 

 

 

 

 

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

Projectoproep: lokale klimaatactie

Heb je als stad of gemeente plannen rond klimaat? Dien dan zeker een project in. De focus ligt op samenwerking en participatie om concrete zaken te realiseren. In totaal wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt.

SaaS-platform om klimaatplannen om te zetten in acties

Al 269 Vlaamse steden en gemeenten engageerden zich via burgemeestersconvenanten tot lokale klimaatactie. Nu komt het erop aan die plannen te realiseren. Het SaaS-platform FutureproofedCities steekt een handje toe.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.