16 mei 2019: Studiedag 'Geen academisch kwartiertje voor het klimaat!!!'

Adolescenten dienen de klimaatproblematiek op de agenda te plaatsen.
Wetenschappers onderbouwen hun wensen. Bedrijfsleiders ondersteunen hen.
En er is het politieke verhaal.

Is het werkelijk te laat voor het klimaat of is een standstill nog mogelijk. Of een verbetering zelfs?

FELNET organiseert de studiedag Geen academisch kwartiertje voor het klimaat!!!.
 
Volgende sprekers doen tussen 9u30 en 16u30 hun betoog:

  • Carole Billiet (research director, UGent, Dpt. European, Public and International Law, Centre for Environmental & Energy Law) licht het Belgisch klimaatbeleid toe en de samenzang van de bevoegde wetgevers.
  • Dominique Gusbin (coördinatrice Energie en Transport, Federaal Planbureau) heeft het over de analyse van concrete maatregelen van de klimaatcoalitie.
  • Manuel Sintubin (professor Geodynamics, KU Leuven, Dpt. Earth and Environmental Sciences) bekijkt de klimaatkwestie vanuit een aards perspectief.
  • Leo Van Broek (Vlaams Bouwmeester en prof. KU Leuven) gaat in op concrete inzichten over verdichting.
  • Jonas Van der Slycken (doctorandus ecologische economie, Ugent, vakgroep Economie) ziet het klimaat als een economische gamechanger.
  • Peter Wittoeck (diensthoofd Klimaatverandering, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) belicht het Europese klimaatbeleid (afhankelijk van zijn agenda).
  • Tomas Wyns (onderzoeker, VUB, Institute for European Studies) bekijkt specifiek de transitie naar een klimaatneutrale industrie.

Een meer gedetailleerd programma met een samenvatting van de uiteenzettingen volgt later.

Deelname aan deze studiedag is gratis maar inschrijven is verplicht.

Wanneer? donderdag 16 mei  2019, 09u30 - 16u30  
Waar? Auditorium van het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel  
 

 

 

 

 

 

 

25 november 2019 - Conferentie ‘Het intra-Europese spoorwegnetwerk: groot potentieel, voldoende ontwikkeld?’

Het Europese spoorwegnet lijk een ​​essentieel onderdeel van een strategie voor het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen, met name in een regio die zo dichtbevolkt is en een zo dicht industrieel netwerk heeft als de Benelux. Dit in de context van congestie op het wegennet en de maatschappelijke kost ervan, als alternatief voor het vliegtuig en voor dieselwagens, als middel voor het koolstofarm maken van de transporsector.

26 november: w[eet]enschap - Hoe membranen ons op weg kunnen helpen naar een duurzamere industrie

Membranen, zijnde technologie die geïnspireerd is “uit de natuur”, kunnen ons helpen bij de transitie naar een duurzamere industrie, en in bijzonder een duurzame chemie.

07 november 2019. OESO-projectdag. Regio's en steden leren van elkaar over SDG-implementatie. Wat kan de Vlaamse regering doen?

Hoe kan Vlaanderen de Sustainable Development Goals in haar beleid en werking integreren? Europese regio's en steden leren van elkaar in het Peer Learning Platform van de VN, over hoe ze de SDG's kunnen implementeren.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve

18 bedreigingen voor onze oceanen en hoe ze het hoofd te bieden – deel 1

Over visconsumptie, landbouw, afval, biodiversiteit, watertemperatuur en grote kuststeden

Scivil brengt burgers en wetenschap dichter bij elkaar

Vlaams expertisecentrum voor Citizen science