13 november: Praktijkdag Participatie

Geconcentreerd op één voormiddag biedt deze praktijkdag inspiratie om burgerparticipatie in je gemeente te versterken: Hoe vernieuw je lokale adviesraden? Welke afwegingen maak je bij de opmaak van je participatiereglement? Hoe geef je de bijdrage van kwetsbare groepen vorm? We serveren inzichten, praktijken en instrumenten om op een participatieve manier het beleid van de  komende legislatuur vorm te geven. In de namiddag is er een unieke kans om je participatieknoop voor te leggen aan experten en collega's uit  andere lokale besturen.

​​Programma

9u  Onthaal met koffie

9u30 – 10u30 Teken een uitdagend​e visie op burge​rparticipatie

Mieck Vos, algemeen directeur VVSG en panel van praktijkexperten geven een straffe voorzet. Werken mee: Jamila Chanouf , bezielster van de Flamingranten; Bie Van Craeynest , kenner van het zelforganiserend vermogen in Brusselse volkswijken en Willem - Frederik Schiltz, Vlaams Parlementslid. 

10u30 – 12u45 Inspiratie uit de p​​raktijk

Eerste praktijkronde

1.     Welke afwegingen maakt u bij de opmaak van uw participatiereglement. Pleidooien voor een vitaal participatiebeleid.

Het decreet lokaal bestuur vraagt de gemeenteraad een participatiereglement op te stellen. We geven aan wat minimaal moet, welke afwegingen je  best maakt en vooral hoe hier een kans ligt voor een vitaal participatiebeleid. 

​ Begeleiding: Marian Verbeek, stafmedewerker VVSG gemeentelijke werking, in samenwerking met inspirators participatie: Franky De Vos, Directeur Vooruit; Manu Claeys van "Redt de democratie" en Jeroen Van Laer, schepen participatie Edegem.

2.     Hoe de bijdrage van kwetsbare groepen vorm geven? Grootschalig luisteren omdat elke stem telt.

"Grootschalig luisteren" is een filosofie en aanpak die garandeert dat mensen in kwetsbaarheid, gehoord worden. Het Steunpunt Vakantieparticipatie bewees in de praktijk dat deze methodiek zijn vruchten afwerpt. 

Sprekers: Steff Deprez van Voices that count en Anneleen Adriaenssens van het Steunpunt Vakantieparticipatie, begeleid door Merijn Van den Eede, Kenniscentrum Participatie Vlaanderen

3.     Hoe zet je online participatie-instrumenten slim in?

We laten u proeven hoe nieuwe technologie participatiepraktijken verandert en verrijkt. Vervolgens gaan we vanuit de praktijk van Citizenlab en stad Antwerpen in op mogelijkheden van online participatie en hun specifieke aandachtspunten. 

Sprekers zijn Michiel Nuytemans, Tree Company, Joost Vandenbroele, Citizenlab en Roel Camps, stad Antwerpen

4.     Past een burgerbegroting in jouw gemeente?​

Burgerbudgetten en burgerbegrotingen zijn in opmars: Hasselt, Leuven, Kortemark, Kortrijk, Gent, Antwerpen … Aan de hand van concrete cases onderzoeken we met jou de impact en cruciale succesfactoren. 

Sprekers: Willem-Frederik Schiltz, Vlaams Parlementslid en districtraadslid Antwerpen

Tweede praktijkronde

5.     Hoe vernieuw je lokale adviesraden?

Tal van gemeenten en vaak ook hun adviesraden ervaren de behoefte aan een frisse wind. Levuur begeleidt een aantal van deze gemeenten, waaronder Gent, Mortsel en Eeklo, in deze vernieuwing. Vanuit deze praktijken onderzoekt Leen Van Lindt met jou  wat mogelijke bouwstenen kunnen zijn.

Begeleiding: Leen Van Lindt, Levuur

6.     Doen inwoners met buitenlandse roots ook mee?

Ga in gesprek met Genk en Geraardsbergen over hun aanpakken om een inclusieve lokale gemeenschap vorm te geven en verneem meer over hun beste praktijken: Bib-ambassadeurs, Juniorteam, G360, wijk- en dorpsraden.

Sprekers: Jamila Channouf, bezielster van de Flamingranten, Jessie Van den Heuvel, diversiteitsambtenaar Genk en Sarah Lequeu, dienst samenleven in Geraardsbergen

7.     Doen burgers het beter zelf? The Right to challenge in Rotterdam

Right to challenge is een vorm van meedoen waarbij verenigingen of burgers zelf gemeentelijke taken in eigen handen nemen op voorwaarde dat ze het voor hetzelfde geld beter kunnen doen. Je krijgt een eerlijke en beproefde inzage in de pro's en contra's vanuit de gemeente Rotterdam

Begeleiding: Ilse Dries, Kenniscentrum Participatie Vlaanderen en Harry Hoogenboom, bestuursadviseur gemeente Rotterdam

8.     Hoe participatief uw meerjarenplan opmaken?

Laat u inspireren door de aanpak in Oostkamp en Brecht, zij delen hun lessons learned. We vullen aan met inzichten en vragen van collega besturen. 

Sprekers: Annemie Marnef, Algemeen Directeur Brecht en Jan Campernol, Algemeen Directeur Oostkamp

12u45 – 13u30 Lunch en netwerkmoment  

13u30 – 15u  Facultatief: Ontwar een participatieknoop
Een uitgelezen kans om je  eigen participatievraagstuk of case op tafel te leggen. Met de hulp van de aanwezige collega-lokale besturen en onder begeleiding van een participatie-expert ontwerpen we een gepaste aanpak.

!! Zend vooraf je concreet vraagstuk naar joke.vanreppelen@vvsg.be​. Je  kan ook sparringpartner zijn voor een collega-lokaal bestuur om samen naar oplossingen te zoeken. In beide situaties valt er te leren van elkaar. 

Voor wie

Politici, algemeen directeurs, communicatieverantwoordelijken, verantwoordelijken sociaal beleid, vrije tijd, participatie, ruimtelijke ordening … en al wie zich engageert om burgerparticipatie vorm te geven.

Praktisch

  • Deelnameprijs: € 85 per deelnemer. Betaling na ontvangst van factuur.
  • 13 november 2018, onthaal om 9u. start 9u30 tot 13u30 (facultatief tot 15u)
  • Koninklijke Bibliotheek van België, Kunstberg, 1000 Brussel

Inschrijven via http://academie.vvsg.be of met dit inschrijvingsformulier tot en met vrijdag 9 november 2018

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.