1200 extra gezinnen op het Roeselaarse warmtenet

Roeselare vervult al bijna 30 jaar een pioniersrol voor warmtenetten in Vlaanderen. Deze week werd een grootschalige uitbreiding voorgesteld, waardoor 1200 extra gezinnen worden aangesloten op het 30 kilometer lange warmtenet. Dit is 12 kilometer extra in vergelijking met de huidige situatie.

Voor Vlaams minister van Energie, Annemie Turtelboom, zijn warmtenetten een belangrijk onderdeel in de energiemix van morgen. De Vlaamse Regering lanceerde begin december via een tweede call een oproep om projecten rond groene warmte in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Er is een budget vrijgemaakt van meer dan 8 miljoen euro om deze projecten te ondersteunen. Via de vorige call groene warmte in februari 2014 ontving het Roeselaarse warmtenet al 120.000 euro. Ook voor de nieuwe call heeft het warmtenet een project ingediend. “Ik herhaal hier vandaag dan ook aan alle anderen mijn oproep om projecten in te dienen rond groene warmte. Dit kan tot 4 februari 2015”, aldus minister Turtelboom.

Sinds 1986 al is in Roeselare een warmtenet in gebruik dat gevoed wordt met warmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval bij afvalintercommunale MIROM Roeselare. Dankzij dit netwerk gaat de restwarmte die vrijkomt in de verbrandingsoven niet verloren maar wordt ze aangewend om openbare gebouwen of privéwoningen te verwarmen. De samenwerking tussen de stad, MIROM Roeselare en distributienetbeheerder Eandis maakt een nieuwe vertakking door het centrum en naar 1200 woningen mogelijk. Het gaat hier over drie uitbreidingsprojecten; twee van MIROM en een van Eandis. De intensieve samenwerking met diverse partners, zowel uit de publieke als private sector, maken dit project uniek voor Vlaanderen. Ook de integratie van het warmtenet in nieuwe verkavelingen en de uitbreiding in bestaand bebouwd gebied is vrij uitzonderlijk.

Momenteel is er namelijk een groot onbenut potentieel van groene warmte en gaat er nog veel restwarmte ongebruikt verloren. Dit terwijl het overgrote deel van de energievraag niet uit elektriciteit, maar uit warmte bestaat. In het Vlaams Gewest dient ongeveer 55 % van het totale bruto finaal energieverbruik voor verwarming en koeling. Elektriciteit heeft een aandeel van 22 %. Een doorsnee gezin verbruikt ongeveer 3.500 kWh elektriciteit en 20.000 kWh warmte. “De installatie van warmtenetten en andere duurzame groene technologieën is een prioriteit voor de Vlaamse regering. Groene warmte laat toe om onze doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie op een goedkope manier te halen. Daarom wil ik het potentieel ten volle benutten. Roeselare is een pionier, deze stad kan zijn kennis en ervaring delen met andere Vlaamse steden en gemeenten”, zei de minister.  

Hoewel de technologie van warmtenetten al een tijdje bestaat, hinkt België achterop ten opzichte van de buurlanden.  De bestaande warmtenetten worden momenteel in opdracht van het VEA door VITO in kaart gebracht, maar deze kaart is nog niet klaar. Binnen enkele maanden zal er een kaart voor heel Vlaanderen beschikbaar zijn. Op basis van de reeds beschikbare informatie, kunnen we wel aangeven dat warmtenetten aanwezig zijn in Diksmuide, Harelbeke, Torhout, Gistel, Middelkerke, Knokke-Heist, Brugge, Gent, Beveren-Waaslandhaven en Houthalen en uiteraard in Roeselare.

“De Vlaamse Regering gaat inzetten op een versterking van het investeringsklimaat voor zowel WKK als warmtenetten”, benadrukte minister Turtelboom.  Net zoals het groene stroomcertificatensysteem zal het warmtekrachtcertificatensysteem - in overleg met de belanghebbenden - worden bijgestuurd, met het oog op vereenvoudiging. In uitvoering van de richtlijn energie-efficiëntie zal tegen uiterlijk 31 december 2015 een uitgebreide beoordeling van het potentieel voor efficiënte stadsverwarming en –koeling worden gefinaliseerd. Er zal een routekaart worden uitgewerkt om de uitbouw van openbare en private warmtenetten aan te moedigen en tot een Vlaams reguleringskader voor warmtenetten, warmtediensten en warmtemarkten te komen. Eventuele barrières voor de uitbouw van warmtenetten, al dan niet technologische, worden in de mate van het mogelijke weggewerkt. 

 

17 - 19 oktober: Future Forward Summit

Over de rol die het hoger onderwijs kan spelen in het ontwerpen van een duurzame toekomst

20 oktober: Dag van de Trage Weg

Actiedag voor veilige en aangename trage wegen

18 september: Are you future-proof?

Nadenken over de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel