12 oktober: De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

Luchtverontreiniging heeft veel negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid. Zelfs gezonde mensen worden geconfronteerd met verminderde ademcapaciteit op dagen met sterk vervuilde lucht.  Fijnstofdeeltjes komen in de luchtwegen terecht en veroorzaken daar inflammatie. Deze ontstekingen kunnen zich ook verder verspreiden naar andere organen.

Men heeft lang gedacht dat luchtverontreiniging vooral longaandoeningen veroorzaakte, maar ondertussen heeft men ontdekt dat de impact op hart- en bloedvaten nog veel groter is en er zowel  langetermijn-  maar ook  belangrijke kortetermijneffecten zijn. Luchtverontreinigingspieken gaan gepaard met een significante toename van het aantal hartaanvallen.

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de effecten van luchtverontreiniging. Recent onderzoek toont aan dat het effect van luchtverontreiniging al begint te spelen vanaf de conceptie en gelinkt kan worden met het risico op vroeggeboorte, een lager geboortegewicht en reeds veranderingen op het celniveau (telomeren). Het verhoogt eveneens het risico op de ontwikkeling van astma, allergieën en endocrinologische wijzigingen, maar ook effecten in de hersenen en het cognitieve functioneren werden vastgesteld. 

Niet alleen kinderen zijn extra kwetsbaar, maar ook bepaalde risicogroepen en zeker oudere mensen. Recente onderzoeken tonen correlaties met dementie en longkankers bij niet-rokers, ... In België dreigen we gemiddeld 9 maanden vroeger te sterven, maar misschien is het verlies van levenskwaliteit en vooral ziek oud worden een erger risico.

Veel wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid staat nog in de kinderschoenen. Tijdens deze conferentie zullen medische experten u de huidige stand van zaken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in dit domein presenteren. Verder zal nagegaan worden wat luchtverontreiniging kost aan de samenleving en welke winst maatregelen en investeringen ten voordele van een betere luchtkwaliteit zouden kunnen opleveren. Het informatieverslag over governance en luchtkwaliteit  van de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden van de Senaat, waaraan de FRDO heeft bijgedragen via een advies zal eveneens aan bod komen.

U mag zich aan een panelgesprek van experten uit de  medische sector en beleidsverantwoordelijken verwachten. De dokters zullen hun verwachtingen en aanbevelingen naar beleidsverantwoordelijken toe geven. Er zal ook bediscussieerd worden hoe de medische sector zelf een actieve rol opnemen in de sensibilisatie van zowel de burger/patiënt als de beleidsverantwoordelijken voor de luchtverontreinigingsproblematiek. Hopelijk mogen we ook vernemen welke lessen beleidsverantwoordelijken kunnen trekken uit de aanbevelingen van de experten en hoe zij de medische sector kunnen ondersteunen.

Het definitieve programma zal zo spoedig mogelijk op de website van de FRDO gepubliceerd worden. Er is simultaanvertaling voorzien. Deelname is gratis, maar inschrijving noodzakelijk, via deze link http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/802/ .

Voor vragen kunt u terecht bij Korneel Ampe (02/743 31 50 – korneel.ampe@frdo-cfdd.be).

Vrijdag 12 oktober 2018 vanaf 10.00 u tot 16.00 u| Presscenter Brussel

23 oktober: SDG Forum

SDG's van, voor en door iedereen

03 oktober: Design for Recycling

Verpakkingsseminarie van Fevia

13 november: Commons Inspiratiedag

Door auto’s, woningen, kantoren, geld, tijd, kennis, grond … te gaan delen, kan schaarste overwonnen worden.

Vlamingen meer bekommerd om het milieu

Onderzoek naar consumentengedrag van het Departement Omgeving

Stem op jouw favoriete stroomversneller

Maak een lokaal energieproject mogelijk

Lancering van Koers Futuur

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor gemeentes