11 oktober: Studiedag over Ruimtelijke klimaatgevolgen

VLARIO (Overlegplatform & Kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen) en Stichting RIONED organiseren voor de derde keer een Vlaams-Nederlandse kennisuitwisselingsdag. Het centrale thema is de klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen ervan.

CENTRAAL THEMA

Klimaatverandering zorgt enerzijds voor meer kans op droogte en laagwaterproblemen en anderzijds voor meer overlast door hevige regen en overstromingen. Daarbovenop komen er steeds meer verharde oppervlakten bij door de groeiende urbanisatie én hebben we problemen vanwege de toenemende hitte. Een actief regenwaterbeleid op lokaal niveau is noodzakelijk om wateroverlast en verdroging hand-in-hand aan te pakken. Hoe doen we dat in Vlaanderen en in Nederland? Wat zegt het beleid? Hoe komen we tot gedragen plannen en maatregelen? En hoe gaan steden en gemeenten hier praktisch mee aan de slag?

PROGRAMMA

In de voormiddag wordt het Vlaamse en het Nederlandse beleid onder de loep genomen. Wat wordt er verwacht van lokale overheden? Welke instrumenten zijn voorhanden? Hoe kunnen die aangewend worden? Waar moeten we rekening mee houden bij het ontwerp? Zowel de Vlaamse als Nederlandse Bouwmeester zullen aanwezig zijn om hun ervaringen en ideeën te bespreken. Zij zullen het meer bepaald over de ‘betonstop’ en ‘inbreiding’ hebben. In de namiddag zal het beleid in de praktijk worden omgezet. Enkele Vlaamse en Nederlandse steden delen hun aanpak rond de thema’s hittestress, groen-blauwe dooradering van de stad en hemelwaterplannen. Er wordt ook een stadswandeling georganiseerd in gaststad Antwerpen rond de groen-blauwe dooradering en andere lopende projecten.

PRAKTISCH

De studiedag vindt plaats in Antwerpen
Meer info over het programma en de mogelijkheid om in te schrijven, vindt u op de webstek van Vlario

 

16 - 18 november: Burning Change

Een weekend van Act4Change voor jeugdorganisaties die rond duurzaamheid willen werken.

08 november: Inspiratiedag Groene Warmte

Voor ambtenaren die aan de slag willen met groene warmte

25 oktober: Recover pakt uit

Congres over verpakkingsafval

Grootste beuken ter wereld in het Zoniënwoud

INBO-onderzoek naar woudreuzen

15.000 zonnepanelen voor Volvo Car Gent

Volvo bouwt samen met Eneco aan duurzame toekomst