11 oktober. Conferentie 'Kan het financieel systeem ons helpen bij de urgente klimaatuitdaging?'

Centrale banken en andere financiële regulatoren zijn de laatste jaren sterk geïnteresseerd in de klimaatverandering omdat

  • dit risico's meebrengt voor de financiële stabiliteit en
  • er kansen komen door de financiering van de transitie naar een lagekoolstofsamenleving.

Commerciële banken en institutionele beleggers zijn actief rond groene financiën en meer in het algemeen duurzame financiering. Op Europees niveau zijn initiatieven genomen om de transparantie te verbeteren, ook rond niet-financiële rapportage van bedrijven.

Deze ontwikkelingen zijn een stap in de goede richting om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Daarnaast moeten overheden investeringen plannen en effectief stimuleren.

Wanneer? Vrijdag 11 oktober 2019. 09u00-16u00
Waar? Auditorium Nationale Bank België, Warmoesberg 6, 1000 Brussel
Meer info?

Volg deze link.

Inschrijven? Kan u gratis hier doen. 

 

 

 

 

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

Opleiding Circulaire Stedenbouw (14 februari - 12 juni 2020, wekelijks)

VIBE en Howest slaan de handen in elkaar voor de opleiding 'Circulaire stedenbouw' die in februari 2020 van start gaat.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.

75 gemeenten en overheidsdiensten maken patrimonium klimaatneutraal

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan met klimaatneutraliteit tegen 2050 als uitgangspunt.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve