08 november: Inspiratiedag Groene Warmte

Ook lokale besturen staan voor belangrijke taken en uitdagingen in de omslag naar duurzame verwarmingssystemen. Om klimaatneutraal te worden tegen 2050 moeten immers niet enkel steenkool en aardolie op de schop, maar moeten we ook zien los te komen van aardgas. Het is daarom nu al van groot belang dat de brede groep van lokale medewerkers en mandatarissen (niet enkel specialisten en technici) mee een visie ontwikkelt over hoe 'groene warmte' in de gemeente concreet vorm kn keijfzn.

Doel van deze Inspiratiedag Groene Warmte, is dan ook het aanreiken van een zo ruim mogelijk denk- en doekader.

Sprekers​​​

Tie Roefs, gedeputeerde Vlaams-Brabant 
De provincie kiest ervoor om de gemeenten bij te staan in de ontwikkeling van hun beleidsvisie omtrent groene warmte in een samenwerking met ODE, BBL en VVSG. Wat houdt deze samenwerking juist in en waarom vindt de provincie dit zo belangrijk?

Veerle Leroy, Schepen Beersel 
In de gemeente Beersel kiest het beleid voor een campagne om los te komen van aardgas. Waarom die keuze? Welke stappen zijn er gezet? Wat zijn de opvolgende stappen? Een interessante praktijkervaring. 

Wouter Cyx, Kelvin Solutions
Hoe kunnen gemeenten warmte beleid concreet aanpakken, waarom en hoe gaan we concreet aan de slag. Kelvin Solutions is de kennispartner die in de Provincie Vlaams Brabant, BBL, ODE en VVSG zal bijstaan.

Jo Neyens, ODE
Hoe loopt de ontwikkeling van groene warmte in Vlaanderen, op welke manier verloopt het samenspel tussen de lokale besturen en de bedrijven die actief zijn binnen de sector?

Benjamin Clarysse, BBL
Hoe is de kijk van de milieubeweging op groene warmte en waarom zet de milieubeweging mee in op het ondersteunen van lokale besturen binnen dit thema?

Pedro Pattyn, Ingenium
Warmtebeleid praktisch en technisch bekeken: warmteprojecten, riothermie, warmtepompen en isoleren. Ingenium is een kennispartner met een schat aan ervaring en informatie binnen deze thema's. Een technisch verhaal vanuit de praktijk.

Stijn Snijers , IOK
Men zegt wel eens, "in de Kempen is het aanleggen van warmtenetten gemakkelijk, want daar heeft men diepe geothermie". Dat klopt, maar daarbij gaat men voorbij aan het feit dat het de boringen meer dan 15 miljoen euro kosten. Om deze investering te kunnen verantwoorden is een rendement van minimaal 60% van je warmte een minimum. En het werk inzake aanleggen van de warmte en aansluiten van de klanten moet dan nog beginnen. Daarnaast is geen enkel project gelijk aan elkaar. Stijn vertelt uitvoerig over de ervaringen van IOK en schetst de verschillende dossiers die nu lopende zijn.

Sam Tessens, Biogas-e
Biogas en groen gas zullen in de toekomst ook een deel van de oplossing zijn. Met groen gas kunnen we ons gasverbruik eenvoudig vergroenen, maar de productie ervan kan niet instaan voor de volledige gasvraag. Het is daarom belangrijk om na te denken over de meest geschikte toepassingen van groen gas, nu en in de toekomst. Biogas-E gaat in op de huidige stand van zaken van groen gas. ​

Caroline Vermeulen, VEA
Waarom is lokaal warmte beleid belangrijk voor Vlaanderen en hoe kan het gewest de lokale besturen bijstaan om verdere stappen te zetten?

Meer informatie en inschrijven

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

Ga voor ‘European Green capital’ en ‘Green leaf’

Registreren voor de European Green capital 2023 en de European Green leaf 2022 kan nog tot 28 oktober.

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

22 september 2020 Webinar - Voor een minder energievretende en meer sociale economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.