05 mei: Businessmodellen van de toekomst

Aan welke voorwaarden moet een onderneming of project voldoen om echt op de toekomst gericht te zijn? Aandacht voor ecologische en maatschappelijke meerwaarde wordt steeds vaker genoemd als doorslaggevende factor. In veel gevallen versterken sociale en groene voordelen elkaar en liggen ze zelfs aan de basis van innovatieve en winstgevende businessmodellen.

Op 5 mei presenteren de Sociale InnovatieFabriek, OVAM en Plan C enkele inspirerende succesverhalen. Ook praktische tools, die u kunnen ondersteunen om een sociaal en ecologisch businessplan te ontwerpen, komen aan bod.

Deze thema-avond is een satellite event van de Europese Green Week, de jaarlijkse conferentie over het Europese milieubeleid. Deze 14e editie staat in het teken van circulaire economie, grondstofefficiëntie en afval en vindt plaats van 3 tot 5 juni 2014 in Brussel.

Programma

Fairphone ontwikkelde en produceerde de eerste smartphone zonder ertsen uit conflictgebieden, met aandacht voor goede werkomstandigheden en het beperken van e-waste. Het doel van deze Nederlandse sociale onderneming is om de huidige manier van produceren in vraag te stellen. Via het maken van een telefoon, vertelt Fairphone een verhaal over ethische- en duurzaamheidsuitdagingen in de toeleveringsketen. Tegelijkertijd bewijst het succes van Fairphone dat er een markt is voor producten met maatschappelijke meerwaarde. Communicatiedirecteur Tessa Wernink is onze keynote speaker voor deze avond.

Ook in Vlaanderen vallen inspirerende voorbeelden te rapen. Drie sprekers stellen hun toekomstgerichte businessmodel aan u voor.

  • In juni start Ibogem, een opdrachthoudende vereniging voor duurzaam afvalbeheer, met een project i.s.m. de nieuwe gevangenis Beveren. Gedetineerden worden betrokken bij sorterings- en recyclageprocessen. Voor de intercommunale betekent dit dat afval efficiënter verwerkt kan worden voor bijvoorbeeld herstelling of verkoop in de kringwinkel. Langdurig gedetineerden doen zinvol werk dat de voorbereiding voor re-integratie op de reguliere arbeidsmarkt kan ondersteunen.
  • Recup Design gaat aan de slag met werknemers uit kansengroepen om meubels te recycleren en kantoor- en andere ruimtes in te richten.
  • EnerGent is een coöperatieve vennootschap die investeert in hernieuwbare-energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten. Vennoten en burgers worden zoveel mogelijk betrokken bij projecten, bijvoorbeeld rond klimaatverandering of onderzoek naar buurtgerichte renovatie.

Praktisch

18.30 uur Onthaal
19.00 uur Introductie door de organisatoren
19.10 uur Keynote Fairphone, door Tessa Wernink, director of communications
19.40 uur Cases van Ibogem, Recup Design en Energent
20.30 uur Q&A
21.00 uur Netwerkreceptie

Afspraak op 5 mei 2014 in De Centrale (Kraankindersstraat 2, 9000 Gent).

Inschrijven is verplicht en kan op de website van de Sociale InnovatieFabriek. Deelname kost 40 euro incl. BTW. U ontvangt na uw inschrijving een betalingsverzoek per e-mail.

Over de organisatoren

De Sociale InnovatieFabriek is een netwerkorganisatie voor de promotie, begeleiding en ondersteuning van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap.

De OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, streeft naar een duurzaam afval- en materialenbeheer in Vlaanderen.

Plan C is het Vlaamse transitienetwerk voor duurzaam materialenbeheer. Individuen, bedrijven, consumenten, overheidsinstanties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken er samen aan een economie en maatschappij die op duurzame wijze met materialen omgaat.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.