05-06 september. VIBE-congres 'De gezonde en veerkrachtige stad'

VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen) en Odisee Hogeschool organiseren dit congres over het thema van de gezonde en veerkrachtige stad.

  • Welke maatregelen moeten we nemen om toekomstgerichte steden en gemeenten te ontwerpen? In de stad van 2050 gaat het niet alleen over circulariteit en aanpasbaarheid, maar ook over gezondheid, biodiversiteit en sociale inclusie. 
  • Hoe gaan we om met de uitdagingen rond mobiliteit, economie, gezondheid en ruimtelijke ordening? 
  • Wat zijn momenteel mogelijkheden en toekomstperspectieven?
  • Hoe integreren we de kernaspecten van gezonde en veerkrachtige woonkernen in het beleid?
  • Hoe brengen we milieuvriendelijke en gezonde bouwmaterialen en -methodes terug op de agenda?
  • Hoe ontwerpen we toekomstbestendige gebouwen en wijken? 
  • Welke inspirerende voorbeeldprojecten zijn al gerealiseerd? 

Al deze vragen zullen door experten beantwoord worden. Zie verder voor het hele programma.

Wanneer? donderdag 5 en vrijdag 6 september 2019
Waar? Technologiecampus Gent, Gebroeders, De Smetstraat 1
Meer info?

Zie https://www.vibecongres.be/
Het debat op donderdagavond is gratis.

Inschrijven? Zie https://www.vibecongres.be/inschrijvingen/ 

 

 

 

 

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

Opleiding Circulaire Stedenbouw (14 februari - 12 juni 2020, wekelijks)

VIBE en Howest slaan de handen in elkaar voor de opleiding 'Circulaire stedenbouw' die in februari 2020 van start gaat.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.

75 gemeenten en overheidsdiensten maken patrimonium klimaatneutraal

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan met klimaatneutraliteit tegen 2050 als uitgangspunt.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve