Twee winnaars Award voor beste Belgische duurzaamheidsverslag

Op 29 november vond de achttiende uitreiking van de Awards for Best Belgian Sustainability Report plaats. De prijs bekroont de ondernemingen die zich onderscheiden door op transparante en innovatieve wijze te rapporteren over hun economische, ecologische en maatschappelijke resultaten. Cofinimmo en Port of Antwerp mochten de award in ontvangst nemen.

Grote ondernemingen

In de categorie ‘grote ondernemingen’ werd Cofinimmo beloond. Ze kregen van de jury lof voor het goed gestructureerd rapport met duidelijke presentatie. Het rapport blonk ook uit door zijn materialiteitsmatrix en grondige beschrijving van de stakeholdersdialoog. Daarnaast kregen Cofinimmo waardering voor hun blijvend engagement tot de externe audit van hun verslag.

Andere organisaties

In de categorie ‘andere organisaties’ mocht Port of Antwerp voor de tweede keer de hoofdprijs in ontvangst nemen. Zij onderscheidden zich met een indrukwekkend rapport over de havensector en zijn transparant communicatieproces. De jury waardeerde ook de definitie van de materialiteitsmatrix van het rapport. Deze was gebaseerd op het beroemd beginsel ‘what matters, where it matters’. Daarnaast mochten de talrijke verwijzingen naar onafhankelijke analyses van specifieke indicatoren ook op applaus van de jury rekenen.

Kleine en middelgrote ondernemingen

In de categorie “kleine en middelgrote ondernemingen” duidde de jury geen winnaar aan. Toch zijn de juryleden ervan overtuigd dat in de volgende edities van de award talrijke rapporten van kmo’s zich zullen onderscheiden.

Focus op SDG’s

Dit jaar werd de focus van de Award gelegd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zoals eind 2015 geformuleerd door de Verenigde Naties.

Op basis van de zeventien geformuleerde doelstellingen beklemtoonden de deelnemende organisaties vooral volgende SDG's:

  • de inzet voor duurzame consumptie en productie versterken;
  • de impact van hun activiteiten op het klimaat verminderen;
  • zorgen voor fatsoenlijk werk, alsook de economische groei, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en het welzijn voor iedereen bevorderen.

Marie-Christine Marghem, de minister van Duurzame Ontwikkeling, juicht het toe dat deze achttiende editie de klemtoon legde op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: “Deze zeventien doelstellingen vallen onder de verantwoordelijkheid van elkeen. De duurzaamheidsrapporten zijn een uitstekende gelegenheid om aan te tonen hoe een organisatie een bijdrage kan leveren aan de samenleving door middel van haar activiteiten. De keuze van dit jaar toont de diversiteit van de deelnemende ondernemingen.”

Lees hier het rapport van de Jury

25 september: MO-lezing over de impact van het bedrijfsleven

Als ondernemers de bottomline kunnen veranderen, kunnen ze ook de wereld veranderen

21 september: Car Free Day

Kies voor fiets, openbaar vervoer of carpool

24 oktober: Najaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Over e-fleet management en resultaten RFI

Twee derde broeikasgasuitstoot van Vlaamse consumptie in het buitenland

De consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner

Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

Een betere waterkwaliteit en een waardevoller waterloop

Meer dan 2000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

De boetes zijn ten voordele van het Minafonds