Tien leefstaten in Gent

Dit jaar richten de bewoners van een tiental Gentse straten hun straat tijdelijk in als een leefstraat. Na de positieve ervaringen met de eerste twee Gentse leefstraten vorig jaar, stelden ook de bewoners uit andere Gentse straten zich kandidaat.

Experiment van 2 maand

Niet enkel het aantal straten is sterk gestegen, ook de periode van het experiment is verlengd tot twee maanden. De bewoners van de leefstraten experimenteren met duurzame mobiliteitsvormen en hun droom-straatinrichting. Door de geparkeerde auto naar de buurtparking te verplaatsen, komt er meer ruimte voor groen, ontmoeting en samenleven.

Oproep sociale innovatie

Het initiatief voor dit leefstraatexperiment ligt bij de vrijwilligers uit het ‘Fiets van Troje-netwerk’ en de bewoners van de leefstraten. Ook de Stad Gent was vanaf de start nauw betrokken. Het experiment wordt mede gefinancierd door de Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie in het kader van de oproep sociale innovatie.

Fiets van Troje

De leefstraten kaderen binnen de ambitie om Gent klimaatneutraal te maken tegen 2050 en de zoektocht naar een vernieuwde insteek voor het mobiliteitsplan. De stad bracht koplopers uit de mobiliteitswereld, bewonersgroepen en bedrijfsleven bij elkaar. De bevindingen van die groep werden gebundeld in een toekomstagenda voor duurzame mobiliteit in Gent en omgeving, getiteld ‘De fiets van Troje’. 

Parklets

Dit jaar zullen voor het eerst zogeheten ‘parklets’ verschijnen in de 10 leefstraten. Een parklet is een creatieve uitbreiding van het voetpad en neemt de ruimte in van één of meerdere parkeerplaatsen. Fiets van Troje organiseerde een workshop voor de bouw van de eerste Gentse parklets. Heel wat Gentenaars zakten af om de handen uit de mouwen te steken. Momenteel bestaat er nog geen wettelijk kader voor het plaatsen en gebruiken van parklets, maar dankzij het leefstraat-project zullen de komende maanden alvast enkele straten in Gent met het concept kunnen experimenteren.

Keuzes maken

Met het experiment van de leefstraten daagt de Fiets van Troje ook het stadsbestuur uit om keuzes te maken in functies van leefbare straten en duurzame mobiliteit. Schepen Filip Watteeuw: “De leefstraten nodigen de bewoners uit om duurzamere mobiliteitsoplossingen uit te proberen, maar als stadsbestuur leren we er ook heel wat uit. We moeten dringend nadenken over hoe we het parkeren in de toekomst nog gaan verzoenen met leefbare straten, rekening houdend met de beperkte plaats in onze stad. Buurtparkings kunnen een deel van de oplossing bieden, waardoor we onze Gentse straten terug aangenamer en groener kunnen maken.”

Meer informatie

“Leefstraat 2.0” is een initiatief van Fiets van Troje, in samenwerking met de Stad Gent en VITO (Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek) en met steun van de Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (in het kader van de oproep Sociale Innovatie).

 

25 september: MO-lezing over de impact van het bedrijfsleven

Als ondernemers de bottomline kunnen veranderen, kunnen ze ook de wereld veranderen

21 september: Car Free Day

Kies voor fiets, openbaar vervoer of carpool

24 oktober: Najaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Over e-fleet management en resultaten RFI

Twee derde broeikasgasuitstoot van Vlaamse consumptie in het buitenland

De consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner

Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

Een betere waterkwaliteit en een waardevoller waterloop

Meer dan 2000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

De boetes zijn ten voordele van het Minafonds