Institutioneel

Nieuws

Vlaams actieplan tegen zwerfvuil op zee

OVAM strijdt tegen alle afvalstromen die een impact hebben op het mariene milieu

Bekende ondernemers delen hun sorteergeheimen

Ik sorteer, nieuwe campagne van OVAM rond bedrijfsrestafval

Atelier Groot Eiland opent grootste dakmoestuin van Europa

Lekker, sociaal én duurzaam tuinieren in Anderlecht

De laureaten van het SE'nSE Fonds zijn bekend

Vijf beloftevolle start-ups met een positieve impact op het milieu

Vlaamse technologie ingezet voor biologische sanering

Greensoil gebruikt uniek VITO-procédé voor sanering van vervuild grondwater

Belgische interministeriële conferentie over SDGS

Een pleidooi voor extra mobilisatie en concrete acties

50 ways to leave your car

Een nieuw boek over duurzame alternatieven voor de auto

Resultaten burgerbevraging Energiepact online

80 procent kiest voor hernieuwbare energie

Software voor lage-emissiezone in Antwerpen valt in de prijzen

Innovatief project is winnaar van de e-gov Awards

Woningen krijgen energielabel en woningpas

Tussentijdse evaluatie van het Renovatiepact 2050

SDGs: een opportuniteit van 12000 miljard dollar

Het VBO wijst bedrijven op de commerciële mogelijkheden

Hoe ver staat België met het behalen van de SDGs?

Een studie van het FIDO over de uitdagingen, de evolutie en de werkpunten

SDG-opleidingen in de Vlaamse provincies

Iedereen aan de slag met de Sustainable Development Goals

Europese steun voor grensoverschrijdende infrastructuur

Groot investeringsproject om milieuvriendelijke mobiliteit te verbeteren in Vlaanderen, Brussel en Nederland

Antwerpse haven gaat voor 'Zero Pellet Loss'

Een unieke samenwerking tussen industrie, logistiek en transport

Sorteren voor kwetsbare gezinnen

Nieuwe sorteerscan van KOMOSIE

Max Green kan langer open blijven

Biomassacentrale in Gent zal in 2020 groene stroom leveren voor 424.000 gezinnen

Lifetime Achievement Award voor Ieperfest

250 evenementen in Vlaanderen gebruiken de Groenevent-scan

Oproep City of Things

Vier miljoen euro voor slimme gemeenten

De zoektocht naar eerlijke natuursteen

Vlaanderen en Nederland werken samen om de situatie in de steengroeves te verbeteren

Vanaf 2018 financiële stimulans voor milieuvriendelijker asfalt

Met het 'groene' asfalt wordt een CO2-reductie van 33 procent gerealiseerd

Straatverlichting van Halle geselecteerd als Innovatieve Overheidsopdracht

Straatlicht volgens de principes van de circulaire economie

Restaurantkeukens worden circulair met een wormenhotel

Le Compostier, een nieuw Amsterdams project

31 Vlaamse scholen ontvangen Groene Vlag

Beloning voor extra inspanningen op het vlak van milieuzorg en duurzaamheid

145 projectvoorstellen voor Circulaire Economie

Veelbelovende reactie op de subsidiecalls

Nieuwe campagne over veranderingsgericht en gezond bouwen

Hoe kunnen we slimmer bouwen zonder comfort te verliezen?

Wie wordt de nieuwe SDG voice van 2018?

150.000 euro om zes ambassadeurs te ondersteunen

Afvalverwerker IVOO sluit zich aan bij warmtenet Oostende

De restwarmte zal gebruikt worden om huizen, scholen en andere gebouwen te verwarmen

Verkiezing fietsgemeente of stad 2018

Dien uw kandidatuur in

Overheden eisen eerlijk textiel en transparante leveranciers

‘Met deze actie sturen we een duidelijk signaal naar de sector’

GRO: De nieuwe handleiding van het Facilitair bedrijf

Wegwijs en ondersteuning voor duurzame bouwprojecten

Internet of Things maakt Antwerpen duurzamer

Slimmer en duurzamer dankzij technologie

96 procent is tevreden over electrische auto

Enquête van het Vlaams Energie Agentschap (VEA)

Agenda

08 februari: Inspiratiedag groene warmte

Alles over de transitie naar duurzame verwarmingssystemen en -praktijken

02 februari: Proeven van VITO-onderzoek

Voor Vlaamse ambtenaren die interesse hebben in innovatief onderzoek

01 februari: Meer geld voor minder koolstof

Seminarie over de financiering van de transitie

18 januari: Meer geld voor minder koolstof

Seminarie over de financiering van de transitie

18 december: SDG-vorming in Leuven

Voor ambtenaren van steden, gemeenten, provincies en Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid wil als werkgever en marktspeler het goede voorbeeld geven, Tegen 2020 hopen we 100% duurzame overheidsopdrachten te plaatsen. Hoe we deze ambitieuze doelstelling uitvoeren, leest u in het Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten.