Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar. 

SDG-nl

Hoe gaat Vlaanderen de SDG's realiseren? Lees hier de belangrijke mededeling van de Vlaamse Regering rond implementatie.

Nieuws

Wie wordt de nieuwe SDG voice van 2018?

150.000 euro om zes ambassadeurs te ondersteunen

België presteert met SDGs beter dan OESO-gemiddelde

Ons land heeft al 11 van de 169 SDG subdoelen behaald

SDG-opleidingen in de Vlaamse provincies

Iedereen aan de slag met de Sustainable Development Goals

Eerste Green Deal wil Gedeelde Mobiliteit een boost geven

76 partners engageren zich voor meer carpoolers en autodelers

Pilootgemeenten voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Oproep van Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

Jean-Pascal van Ypersele wordt expert voor de Verenigde Naties

15 experts stellen het SDG rapport voor 2019 op

Hoe gaat Vlaanderen de SDG's realiseren?

Belangrijke mededeling van de Vlaamse Regering

Vlaamse ambtenaren aan de slag met SDG's

Hoe kan Vlaanderen de 17 internationale doelstellingen helpen realiseren?

Eén jaar SDG's: wordt de wereld er beter van?

Koepelorganisatie 11.11.11 maakt een rapport op

Startdag SDG's

 

VN-Resolutie

Op 25 september 2015 keurden de staats- en regeringsleiders van de 193 staten van de Verenigde Naties de resolutie goed:  'Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’. De resolutie bevat een visie voor 2030 en de doelstellingen die de wereld tegen 2030 moet behalen, ook wel deglobal goals genoemd. Ze gelden voor alle 193 landen. Het is de eerste keer dat er een resolutie is goedgekeurd over zoveel verschillende thema's. Internationaal is dit dan ook een zeer belangrijk politiek momentum in de geschiedenis van de Verenigde Naties.

Ontdek de resolutie van de VN over visie en targets in het Nederlands, ook in lijstvorm:

docx bestandSDG-resolutie.docx (295 kB)

xlsx bestandSDGs_targets_nl-en.xlsx (53 kB)

 

Voor steden en gemeenten

De Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) ondersteunt lokale overheden in hun acties rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Ze bieden twee interessante publicaties aan:

United Cities & Local Government (UCLG) maakte een interessant overzicht voor lokale overheden. Wat moeten ze weten? En hoe beginnen ze eraan? pdf bestandUCLG SDGs What local governments need to know 2016.pdf (4.94 MB)

Sustainable Development Solutions Network (SDSN) maakte 'Getting Started with the SDG's in Cities', een universeel handboek voor steden die de uitdaging aangaan.

Meer info

CIFAL

Cifal Flanders is het Vlaams trainingscentrum van de VN. Het heeft al doelstelling om burgers, publieke sector en private partners samen te brengen rond duurzame ontwikkeling. Inhoudelijk ligt de focus op stadsplanning, economische ontwikkeling, sociale inclusie en het milieu. 

Training en research

CIFAL maakt deel uit van Unitar, de organisatie die binnen de Verenigde Naties verantwoordelijk is voor training en research. Zij verpreiden zoveel mogelijk informatie over de SDG's bij individuen, instellingen en organisaties. Ze moedigen ook ontmoeting en kennisuitwisseling aan. Op het website bieden ze verschillende demo's, fora, tools, filmpjes, presentaties en e-learning kits aan. Bekijk het aanbod.

Agenda

18 december: SDG-vorming in Leuven

Voor ambtenaren van steden, gemeenten, provincies en Vlaamse overheid

05 december: SDG-vorming in Gent

Voor ambtenaren van steden, gemeenten, provincies en Vlaamse overheid

09 november: Nationaal Sustainability Congres

Purpose, action, impact! Accelereren naar een duurzame toekomst.

22 november: SDG's in België

Rapportering en toekomstige acties

Studies

SDG Index & Dasboards

Het Sustainable Development Solutions Network en de Bertelsmann Stiftung bepaalden voor 149 landen de SDG Index & Dashboards. België staat op de 12de plaats van deze onofficiële lijst. Deze SDG-score vormt een nulmeting voor de SDG-implementatie en kan de landen helpen bij de bepaling van prioriteiten, knelpunten en doelafstanden die ze moeten overbruggen om de doelstellingen te halen tegen 2030. De scores zijn per SDG en globaal uitgezet op een Index Map en opgenomen in diverse rapporten. De rapportering laat diverse vergelijkingen toe

Zijn de rijke landen klaar?

Met de SDG's zijn universele doelstellingen geformuleerd die zowel voor alle VN-lidstaten gelden: voor de rijkere landen, de groeilanden én de armere landen. Er rust evenwel een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de rijkere landen. Nemen zij het voortouw? Geven ze het goede voorbeeld? Hoe kunnen ze andere landen ondersteunen? Ontdek het in deze studie.

Uitgangspositie van OESO-landen

De OESO heeft een pilootstudie uitgebracht om de uitgangspositie van OESO-landen m.b.t. de SDG’s te bepalen. Dit zal het mogelijk maken dat de landen aangepaste maatregelen nemen om hun achterstand t.a.v. een doel weg te werken. 

Gids

Getting started with the SDG's

Het Sustainable Development Solutions Network van de Verenigde Naties heeft een gids uitgeschreven over hoe je als beginner aan de slag kunt met SDG's. Ontdek alle richtlijnen, adviesen en interessante suggesties: download de gids.

Rapport

SDGDe drie pijlers van duurzame ontwikkeling (sociaal, ecologisch en economisch) worden vervangen door 6 elementen (mensen, planeet, welzijn, partnerschap, rechtvaardigheid en waardigheid). 

Lees hier het volledige rapport.