Stad Gent wil 3500 energiezuinige renovaties per jaar

In het Klimaatplan van Gent staan ambitieuze plannen voor een warmere huizenmarkt. Met behulp van nieuwe premies, groepsaankopen en ontzorgingstrajecten hoopt de Stad 3500 woningen per jaar energiezuinig te renoveren. Op de transitiearena over duurzame wijken mocht schepen Tine Heyse van Gent haar strategie komen uitleggen.

Klaar voor de toekomst

Het Gents Klimaatplan vertrekt vanuit de bezorgdheid dat de klimaatverandering onze levenskwaliteit en welvaart in gevaar brengt. Stijgende energieprijzen zetten mensen in de kou en bedreigen onze economie. Het hitte-eiland-effect zorgt op warme dagen voor 8 °C extra in de stad. De Oost-Vlaamse hoofdstad wil daarom inzetten op lagere energiefacturen, groene groei en leefbaarheid.

Minder uitstoot, eigen energie

Gent wordt op termijn energie-onafhankelijk door nu maximaal in te zetten op energiereductie en hernieuwbare lokale energieproductie. De stad neemt ook maatregelen tegen energiearmoede. De doelstelling tegen 2019 is om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen en 15 % van de huishoudens van eigen energie te voorzien.

 

De eigenaars overtuigen

Met haar woningen staat Gent voor een gigantische uitdaging. Energie is voor veel Gentenaars geen prioriteit. Voor zowat elk huis moet een particuliere eigenaar overtuigd worden, want er is veel versnipperd eigenaarschap. Ruim 30 % van de huizen zijn gebouwd voor 1945. De noden op het vlak van isolatie zijn gigantisch, maar niet alle eigenaars hebben het budget om hun woning aan te pakken.

Gemakkelijk maken

Om de doelstellingen van Gent klimaatneutraal te halen tegen 2050, moeten er elk jaar dubbel zoveel huizen gerenoveerd worden die bovendien een hoger energieresultaat behalen dan nu. “We proberen het de mensen zo gemakkelijk mogelijk maken. Senioren willen vooral dat iemand de renovatie voor hen regelt en uitvoert, dus voorzien we hier trajectbegeleiding. Mensen met een beperkt inkomen kunnen geen jaar wachten op de premies, die mogen de investering sneller terugvorderen,” legt schepen Tine Heyse uit. Daarnaast biedt Stad Gent ook extra premies aan, sociale leningen voor energiebesparende verbouwingen, gratis energiescans en gratis bouwadvies.

Klimaatneutraal wonen in Sint-Amandsberg en Dampoort

In Sint-Amandsberg en Dampoort wordt momenteel een project op gang getrokken rond klimaatneutraal wonen. Samen met de burgers en handelaars in deze buurt wordt onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden. Wat zijn de drempels in de praktijk? Wat zijn de prioriteiten? Welke ondersteuning is er nodig? “Hier is al een reeks renovatie-avonden uitgekomen en een plan om zonnepanelen te installeren op een school,” zegt de Gentse schepen.

 

28 februari: NMEDO cursus

Driedaagse cursus over Natuur- en Milieueducatie en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

08 februari: Inspiratiedag groene warmte

Alles over de transitie naar duurzame verwarmingssystemen en -praktijken

Vlaams actieplan tegen zwerfvuil op zee

OVAM strijdt tegen alle afvalstromen die een impact hebben op het mariene milieu

Bekende ondernemers delen hun sorteergeheimen

Ik sorteer, nieuwe campagne van OVAM rond bedrijfsrestafval

Atelier Groot Eiland opent grootste dakmoestuin van Europa

Lekker, sociaal én duurzaam tuinieren in Anderlecht