Raamcontract voor het verduurzamen van de Vlaamse Overheid

Verschillende afdelingen en agentschappen binnen de Vlaamse Overheid willen hun werking verduurzamen, maar struikelen over allerlei drempels en problemen. Heel wat ambtenaren bevinden zich op onbekend terrein en hebben hulp nodig om hun duurzame dromen te realiseren.

Daarom heeft het Team DO een raamovereenkomst gesloten met Sustenuto, dat ondersteuning op maat mogelijk maakt. Vier jaar lang kan deze dienstverlener zowel kleine teams als grote departementen helpen met het integreren van duurzaamheid.

Wat kan Sustenuto binnen dit contract voor en samen met Vlaamse overheidsdiensten doen?

 • De noden en opportuniteiten onderzoeken.
 • Duurzaamheid opnemen in de visie, de missie en andere strategische teksten.
 • Een verduurzamingstraject opmaken, met een jaarlijks stijgend ambitieniveau.
 • Procesbegeleiding voor ISO 26000.
 • Bestaande instrumenten leren gebruiken.
 • Instrumenten op maat ontwikkelen.
 • Nieuwe beleidsopties onderzoeken.
 • Opleiding en vorming op maat organiseren.
 • Adviezen formuleren.
 • Opstellen en invoeren van een actieplan duurzaam aankopen.
 • Stakeholders bevragen.
 • Duurzaamheidsindicatoren (KPI’s) ontwikkelen.

Welke methodes gebruikt Sustenuto?

 • Persoonlijke interviews en werkgroep meetings
 • Studiewerk en analyse
 • Workshops (zowel voor de medewerkers als het management team)
 • Verslaggeving en structurele redactie
 • Training en vorming

Ook het Team DO zet dit jaar de experten van Sustenuto aan het werk. Ze hebben de opdracht gekregen om uitwisselingsmomenten te organiseren voor leidinggevenden binnen de Vlaamse Overheid, zodat ook zij de noodzaak en opportuniteiten inzien van een duurzame koers. Daarnaast zullen ze ook verschillende opleidingen aanbieden, waaronder al zeker een workshop over duurzaamheidstools.

Enkele voorbeelden waar Sustenuto al aan meewerkte:

 • De MVO-scan, een tool waarmee zowel kleine als grote bedrijven zichzelf kunnen evalueren op het vlak van duurzaamheid.
 • Managementworkshops met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), waarbij de missie en visie opnieuw werd geformuleerd.
 • MVO-beleid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in kaart brengen en een grotere focus geven.
 • Start to MVO, een laagdrempelig vormingstraject in opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE).
 • Duurzaamheid integreren in de werking van 4 federale overheidsdiensten (FOD Economie, FOD Sociale Zekerheid, FOD Finanicën en POD Duurzame Ontwikkeling) en hierover rapporteren in een duurzaamheidsrapport (op basis van ISO 26000 en GRI).

Interesse? Contacteer Filip Francois van Team DO of Dirk Le Roy van Sustenuto voor meer informatie.

28 februari: NMEDO cursus

Driedaagse cursus over Natuur- en Milieueducatie en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

08 februari: Inspiratiedag groene warmte

Alles over de transitie naar duurzame verwarmingssystemen en -praktijken

Vlaams actieplan tegen zwerfvuil op zee

OVAM strijdt tegen alle afvalstromen die een impact hebben op het mariene milieu

Bekende ondernemers delen hun sorteergeheimen

Ik sorteer, nieuwe campagne van OVAM rond bedrijfsrestafval

Atelier Groot Eiland opent grootste dakmoestuin van Europa

Lekker, sociaal én duurzaam tuinieren in Anderlecht