Projectoproep Gemeente voor de Toekomst

Deze oproep is bestemd voor lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen. Lokale overheden kunnen niet indienen, maar kunnen wel partner zijn bij een project.

Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Lokale projecten zijn vaak de kiemen voor echte verandering. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig.
Naast het goede idee en de juiste aanpak is ook financiering voor je project nodig.  Daarom steunen BBL en het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer 25 lokale projecten met een maximum van 2500 euro. Met dit zaaigeld helpen we je om samen met ons Vlaanderen een stukje duurzamer te maken.

Wil je kans maken op deze financiering? Dien dan voor 24 oktober 2017 je kandidatuur in. Onze onafhankelijke jury selecteert naderhand 25 beloftevolle projecten die het bedrag ontvangen.

De projectoproep ‘Gemeente voor de Toekomst’ is een coproductie van Bond Beter Leefmilieu en het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer (FDME) van de Koning Boudewijnstichting.

Over welk soort projecten gaat het?

Het gaat om een lokaal project met een aantoonbaar milieu-effect. Het kan gaan om (een combinatie van) volgende onderwerpen:

  • Energie: projecten rond energiebesparing, hernieuwbare-energieproductie, duurzaam (lokaal) energiebeleid…
  • Materialenbeheer: projecten rond onder andere hergebruik, gesloten kringlopen, verlengd gebruik, consudelen of leasen, ecodesign of anders ontwerpen…
  • Mobiliteit: projecten die (de nood aan) autogebruik of transport verminderen, oplossingen voor fiets- en wandelverkeer, deelinitiatieven, lokale distributie, elektrische mobiliteit...
  • Voeding of landbouw: projecten die meer plantaardige voeding stimuleren, voedselverspilling tegengaan, inzetten op lokale voedselproductie...
  • Duurzaam ruimtegebruik: projecten die kernversterking stimuleren, aanzetten tot een verminderd en slim ruimtegebruik, combineren van functies (bijv. wonen en werken)...

Het project stimuleert structurele gedragsverandering in de lokale gemeenschap, brengt oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen en/of zet mensen aan om samen de transitie naar een duurzame en hernieuwbare samenleving mee te versnellen.

Het project heeft bij voorkeur een vernieuwend karakter. Dat kan zijn: een nieuwe doelgroep bereiken, een nieuwe actie ondernemen (ook binnen een bestaande activiteit), een nieuwe partnerschap aangaan (bv. tussen een vereniging en een gemeente), het uitbreiden van een bestaande actie op een ruimere schaal...

Het project heeft een lange termijnperspectief: het biedt mogelijkheden om na de looptijd verbeterd, verdergezet of opgeschaald te worden.

Welke kosten worden gedekt?

Het project heeft een duidelijk budget dat beschrijft waarvoor de middelen dienen. Alle soorten kosten (materiaal, vergoedingen…) kunnen ingebracht worden, zolang ze projectgebonden zijn. Indieners kunnen tot maximum 2.500 euro aanvragen.

Wie mag indienen?

Het project wordt uitgevoerd in het Vlaamse Gewest. Mogelijke indieners zijn lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen. Gemeenten en  overheden kunnen zelf geen dossier indienen, maar kunnen wel partner zijn.

Het oproepformulier vind je op deze pagina.

29/06/2017

27 maart: Voorjaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Laat u inspireren en deel zelf best practices

23 mei: Buyer meets supplier

Het ontmoetingsevent voor aankopers en leveranciers in de circulaire economie

11 juni: Conferentie Baanbrekend winkelen

Hoe ziet de steenweg van de toekomst eruit?

Ketenroadmap Voedselverlies 2020 halfweg

Ingeburgerde en nieuwe initiatieven

Antwerpen, Stad van Stromen

Onderzoek naar de mogelijkheden om te evolueren naar een circulaire stad

Gezondere burgers in voetgangersvriendelijke steden

De resultaten van een grootschalig Brits onderzoek