Projecten rond actief en gedeeld burgerschap

Deze oproep richt zich tot lokale besturen, in partnerschap met andere organisaties. Met de oproep is het AMIF op zoek naar projecten die werken rond beleidspartcipatie van personen van buitenlandse herkomst of rond het verhogen van burgerzin bij alle burgers.

Ze zijn ook op zoek naar partners die de lokale projecten ondersteunen en zorgen voor een publicatie met goede praktijken en aanbevelingen. De lokale projecten kunnen heel breed ingevuld worden: het kan dus ook gaan om beleidsparticipatie in het lokaal jeugdbeleid, gezinsbeleid, cultuurbeleid, woonbeleid, onderwijsbeleid,… 

Projecten kunnen indienen t/m 16 maart via de ESF-applicatie. De projecten lopen van 1 mei 2018 t/m 30 april 2020. Het budget voor de projecten is tussen 100k en 250k euro, voor de ondersteunende partner is het budget 200k euro.

AMIF is het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie, het Vlaamse deel van dit fonds wordt beheerd door het ESF-Agentschap. De middelen vallen onder de bevoegdheid van de minister van Inburgering. De AMIF-doelgroep zijn ‘derdelanders’, dus personen met een nationaliteit van buiten de EU. In de praktijk worden doorgaans ook projecten die inzetten op ‘de ontvangende samenleving’ aanvaard aangezien integratie een ‘two-way-process’ is.

Voor meer informatie en inschrijven

27 maart: Voorjaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Laat u inspireren en deel zelf best practices

23 mei: Buyer meets supplier

Het ontmoetingsevent voor aankopers en leveranciers in de circulaire economie

11 juni: Conferentie Baanbrekend winkelen

Hoe ziet de steenweg van de toekomst eruit?

Neem deel aan De Grote Waterenquête

Grootschalige bevraging door Vlakwa van burgers, bedrijven en gemeenten

Vlaming ligt wakker van verkeersveiligheid en zwerfvuil

De resultaten van de Vlaamse gemeente- en stadsmonitor

Ketenroadmap Voedselverlies 2020 halfweg

Ingeburgerde en nieuwe initiatieven