Projecten rond actief en gedeeld burgerschap

Deze oproep richt zich tot lokale besturen, in partnerschap met andere organisaties. Met de oproep is het AMIF op zoek naar projecten die werken rond beleidspartcipatie van personen van buitenlandse herkomst of rond het verhogen van burgerzin bij alle burgers.

Ze zijn ook op zoek naar partners die de lokale projecten ondersteunen en zorgen voor een publicatie met goede praktijken en aanbevelingen. De lokale projecten kunnen heel breed ingevuld worden: het kan dus ook gaan om beleidsparticipatie in het lokaal jeugdbeleid, gezinsbeleid, cultuurbeleid, woonbeleid, onderwijsbeleid,… 

Projecten kunnen indienen t/m 16 maart via de ESF-applicatie. De projecten lopen van 1 mei 2018 t/m 30 april 2020. Het budget voor de projecten is tussen 100k en 250k euro, voor de ondersteunende partner is het budget 200k euro.

AMIF is het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie, het Vlaamse deel van dit fonds wordt beheerd door het ESF-Agentschap. De middelen vallen onder de bevoegdheid van de minister van Inburgering. De AMIF-doelgroep zijn ‘derdelanders’, dus personen met een nationaliteit van buiten de EU. In de praktijk worden doorgaans ook projecten die inzetten op ‘de ontvangende samenleving’ aanvaard aangezien integratie een ‘two-way-process’ is.

Voor meer informatie en inschrijven

20 februari: Circular & Smart Cities

Hoe helpen sensoren, connectiviteit, blockchain en data de circulaire economie in de stad vooruit?

20 februari: Woonlabo WVL2

Studienamiddag over efficiënte invulling van ruimte

02 maart: Sociale duurzaamheid voor textiel- en modesector

Inspiratiedag binnen Schone Kleren Campagne

Projecten rond actief en gedeeld burgerschap

Oproep voor lokale besturen, van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie

Hoe kan Vlaanderen klimaatbestendiger worden?

Een nieuw rapport van de Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen

Fietsnetwerken redden levens

Europese steden kunnen tot 10 000 vroegtijdige sterfgevallen vermijden