Oproep City of Things

Op 27 oktober keurde minister Muyters de oproep ‘City of things in elke Vlaamse gemeente’ goed:pdf bestandministerieel_besluit_27102017.pdf (414 kB). De minister maakt 4 miljoen euro vrij om zowel grote als kleine gemeenten de kans te geven slim aan de slag te gaan met smart-citytoepassingen. De oproep ondersteunt gemeenten in het verwerven van de noodzakelijke inzichten om over te kunnen gaan tot een daadwerkelijke implementatie (commerciële aanbesteding of eigen ontwikkeling) van smart-citytoepassingen met gebruik van Internet of Things-technologieën.

Samenwerking tussen gemeenten en multiplicatoreffect (bruikbaarheid in andere gemeenten) zijn belangrijke aspecten. De subsidie bedraagt maximaal 80% (dus minimaal 20% eigen inbreng) en het maximale steunbedrag per project is 200.000 euro. De subsidieperiode is maximaal één jaar. De indiening gebeurt in twee fasen. In een eerste fase tot en met 31 januari 2018 kunnen projectideeën aangemeld worden. Na een screening en eventueel bijkomende infosessies moeten de moeten de subsidieaanvragen in een tweede fase (deadline 30 april 2018) ingediend worden via het aanvraagformulier.

Alle relevante informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. 

07 juni: Kun je leven zonder afval?

Zero waste lunchsessie

30 mei: Kun je leven zonder afval?

Zero waste lunchsessie

12 juni: Congres lokale besturen en sociale innovatie

Hoe werk je als stad of gemeente samen met sociale ondernemers en geëngageerde burgers?

Algen als volwaardig alternatief

Voor voeding, veevoeder en verzorgingsproducten

Gezocht: leegstaande gebouwen

Circulaire gemeente voor de toekomst