Oproep City of Things

Op 27 oktober keurde minister Muyters de oproep ‘City of things in elke Vlaamse gemeente’ goed:pdf bestandministerieel_besluit_27102017.pdf (414 kB). De minister maakt 4 miljoen euro vrij om zowel grote als kleine gemeenten de kans te geven slim aan de slag te gaan met smart-citytoepassingen. De oproep ondersteunt gemeenten in het verwerven van de noodzakelijke inzichten om over te kunnen gaan tot een daadwerkelijke implementatie (commerciële aanbesteding of eigen ontwikkeling) van smart-citytoepassingen met gebruik van Internet of Things-technologieën.

Samenwerking tussen gemeenten en multiplicatoreffect (bruikbaarheid in andere gemeenten) zijn belangrijke aspecten. De subsidie bedraagt maximaal 80% (dus minimaal 20% eigen inbreng) en het maximale steunbedrag per project is 200.000 euro. De subsidieperiode is maximaal één jaar. De indiening gebeurt in twee fasen. In een eerste fase tot en met 31 januari 2018 kunnen projectideeën aangemeld worden. Na een screening en eventueel bijkomende infosessies moeten de moeten de subsidieaanvragen in een tweede fase (deadline 30 april 2018) ingediend worden via het aanvraagformulier.

Alle relevante informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. 

27 maart: Voorjaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Laat u inspireren en deel zelf best practices

23 mei: Buyer meets supplier

Het ontmoetingsevent voor aankopers en leveranciers in de circulaire economie

11 juni: Conferentie Baanbrekend winkelen

Hoe ziet de steenweg van de toekomst eruit?

Ketenroadmap Voedselverlies 2020 halfweg

Ingeburgerde en nieuwe initiatieven

Antwerpen, Stad van Stromen

Onderzoek naar de mogelijkheden om te evolueren naar een circulaire stad

Gezondere burgers in voetgangersvriendelijke steden

De resultaten van een grootschalig Brits onderzoek