'Onze eigen transitie is een boeiend leerproces'

Aan het ILVO worden duurzame technieken en innovaties onderzocht voor landbouw, visserij en voeding. Naast analyseren en adviseren, is het instituut ook intern aan het verduurzamen, met de aanleg van ecologische corridors en bloemenweides, het plaatsen van compostvaten en enthousiaste plannen voor een windturbine.

vogelkastjes

Duurzaamheidsdag

Het ILVO organiseerde vorig jaar een duurzaamheidsdag om het personeel enthousiast te maken voor de milieuvriendelijke plannen binnen de organisatie. De 600 medewerkers werden door de interne Werkgroep Duurzaamheid getrakteerd op een actieve werkdag. Er werden nestkastjes en bijenhotels gebouwd, compostmeesters gaven de knepen van het vak door en ze konden deelnemen aan workshops over fietsreparatie, herstel van werkkledij en oesterzwammen kweken op eigen koffiegruis. 

corridorEcologische corridor

Binnenkort steken ze bij het ILVO opnieuw de handen uit de mouwen. Tussen de gebouwen en de velden in Merelbeke en Melle planten ze een gemengde haag van bijna één kilometer lang. De haag maakt deel uit van een ruimer landschapsintegratieplan en een ecologische corridor tussen twee bosfragmenten in de omgeving, ontworpen in samenspraak met lokale partners. Daarnaast wordt er ook volop geïnvesteerd in een machinepark met lage drukbanden om de bodemkwaliteit niet in het gedrang te brengen.

Onkruid bestrijdengemengde haag

In de strijd tegen onkruid zet het ILVO geen chemische bestrijdingsmiddelen meer in rondom de gebouwen. De grasperken worden minder gemaaid en er worden wilde bloemenmengsels ingezaaid. Dat verhoogt de biodiversiteit op de sites en trekt bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders aan. “We hebben een belangrijke voorbeeldfunctie,” zegt Bert Reubens van de Werkgroep Duurzaamheid. “Ook de individuele landbouwers worden aangemoedigd of verplicht om de natuur rondom hun boerderij te beschermen. Als onderzoeksinstituut moeten we het voortouw nemen en de haalbaarheid kritisch evalueren. Onze eigen transitie is een boeiend leerproces. We verzamelen praktijkervaring en kennis die we vervolgens opnieuw delen met landbouwers en ondernemers.”

Energiezuiniger

Om de bedrijfsgebouwen energiezuiniger te maken werd een overeenkomst afgesloten met het Vlaams Energie Bedrijf (VEB). Ze gaan aan de slag met een Energy Service Company (ESCO), die op de sites van het ILVO zal investeren in energiebesparende maatregelen. In ruil krijgt deze ESCO het leeuwendeel van het geld dat bespaard wordt op de energiefactuur. “Het is een slimme manier om met weinig eigen middelen toch zoveel mogelijk energie-efficiëntie te realiseren”, legt Bert Reubens uit. Om zicht te krijgen op het energieverbruik en de mogelijkheden, hebben ze E-sight onder de arm genomen. Deze organisatie voert ook een nulmeting uit.

Toekomstplannen

Er zijn toekomstplannen voor een windturbine op de terreinen van het ILVO en op het vlak van duurzame aankopen en duurzaam (afval)waterbeheer zijn er nog heel wat uitdagingen. “We proberen het personeel mee te krijgen via sensibiliseringsacties en goede voorbeelden,” zegt Bert Reubens. “Iedereen moet aan de kar helpen trekken.” In 2017 wordt er bij het ILVO opnieuw een duurzaamheidsdag voor het personeel georganiseerd. Tegen dan zijn er waarschijnlijk al veel duurzame dromen werkelijkheid geworden en kunnen er weer nieuwe plannen gesmeed worden.

Meer info: http://www.ilvo.vlaanderen.be

27 maart: Voorjaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Laat u inspireren en deel zelf best practices

23 mei: Buyer meets supplier

Het ontmoetingsevent voor aankopers en leveranciers in de circulaire economie

11 juni: Conferentie Baanbrekend winkelen

Hoe ziet de steenweg van de toekomst eruit?

Ketenroadmap Voedselverlies 2020 halfweg

Ingeburgerde en nieuwe initiatieven

Antwerpen, Stad van Stromen

Onderzoek naar de mogelijkheden om te evolueren naar een circulaire stad

Gezondere burgers in voetgangersvriendelijke steden

De resultaten van een grootschalig Brits onderzoek