Neem deel aan De Grote Waterenquête

Water leeft, dat tonen de vele steden en gemeenten die zich hebben ontwikkeld langs het water. Denk ook aan de toenemende recreatie op en rond het water, scheepvaart en de vestiging van bedrijven die water gebruiken in hun productieproces.

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) organiseert momenteel een grootschalige bevraging onder burgers, gemeenten en bedrijven over hun visie op water. Over groene paden langs het water, over het evenwicht tussen duurzame landbouw en industrie met zachte recreatie en natuur. Met deze enquête, wenst Vlakwa inzicht te verwerven en een aantal beleidsopties voor de Vlaamse Overheid te verkennen. Het invullen van deze enquête duurt slechts enkele minuten en kan tot en met 22 april 2018.

Het zichtbaar maken van de impact van goed en slecht gedrag bij burgers, bedrijven, landbouwers, gemeenten, kan bijdragen om dit toekomstbeeld te realiseren net als een beleid dat goede initiatieven effectief beloont en fout gedrag ontraadt.

Vul de enquête in en maak kans op een etentje voor twee in een restaurant aan de waterkant. De antwoorden zullen door het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) vertrouwelijk worden behandeld.

07 juni: Kun je leven zonder afval?

Zero waste lunchsessie

30 mei: Kun je leven zonder afval?

Zero waste lunchsessie

12 juni: Congres lokale besturen en sociale innovatie

Hoe werk je als stad of gemeente samen met sociale ondernemers en geëngageerde burgers?

Algen als volwaardig alternatief

Voor voeding, veevoeder en verzorgingsproducten

Gezocht: leegstaande gebouwen

Circulaire gemeente voor de toekomst