Limburgse Troeven

Limburg zet haar expertise op het vlak van cleantech en CO2-neutraliteit in de kijker. Met het project 'Limburgse Troeven' wil de provincie alle groene troeven van de 44 Limburgse gemeenten op tafel leggen. Limburgse Troeven is beschikbaar als stand in GreenVille, Center of Cleantech, in Houthalen-Helchteren. Verder kan iedereen de groene troeven van Limburg ontdekken via de website en een app. De gemeenten ondertekenen op 6 mei ook een engagementsverklaring waarin de samenhorigheid van alle 44 gemeenten tot één groene provincie Limburg herbevestigd wordt.

Koploper

Limburg is de groenste provincie van Vlaanderen en koploper op het vlak van cleantech en CO2-neutraliteit. Hoog tijd om alle groene troeven in de kijker te zetten. Provincie Limburg, MaterialSource en GreenVille namen daarom het initiatief om de 44 Limburgse gemeenten te verenigen in 'Limburgse Troeven'. Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor Leefmilieu: “Elke gemeente werd gevraagd haar troeven op het vlak van energie, milieu, natuur, streekproducten, … door te geven. Alle gemeenten gingen hierop in en gaven meer dan 200 troeven door. De troeven werden ingedeeld per gemeente en per categorie wat resulteert in een unieke stand en een praktische web app.”

Unieke stand

Juul Vanleysen, bestuurder van MaterialSource: “Onze stand MaterialSpace werd met steun van de provincie Limburg omgebouwd tot de stand Limburgse Troeven. De stand bestaat uit 44 energiezuinige LED-panelen. Door elke troef van een foto en uitleg te voorzien, krijgen we een groene trofeeënkamer met het beste dat Limburg te bieden heeft.” De stand staat in GreenVille, Center of Cleantech, in Houthalen-Helchteren en is vanaf 6 mei tijdens de kantooruren gratis te bezoeken. De stand kan ook door gemeenten, bedrijven of verenigingen gebruikt worden als creatieve vergaderlocatie met mogelijkheden tot projectie, verlichting en geluid.

Praktische web app

"Limburgse troeven" bestaat ook als web app. Gemeenten kunnen zo hun groene troeven online bekendmaken en aanvullen. Dankzij een krachtige zoekmachine en thema gerelateerde filters kan elke bezoeker vanaf 6 mei deze Limburgse troeven ook thuis ontdekken. Er is gekozen voor een web app: de website www.limburgsetroeven.be werd opgemaakt als app waardoor de troeven zowel via PC als via tablet optimaal ontdekt kunnen worden.

Limburgs engagement

Elke Limburgse gemeente ondertekent op 6 mei een engagementsverklaring. Hierin bevestigen alle 44 gemeenten dat ze hun groene troeven presenteren in “Limburgse Troeven”, dat alle gemeenten verbonden zijn met elkaar en verenigd in één provincie Limburg. Een symbolisch gebaar dat perfect aansluit bij het idee achter Limburgse Troeven.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove benadrukt het engagement van de Limburgse gemeenten dat reeds eerder tot successen geleid heeft: “Met de campagne ‘Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten’ (GALS) heeft de provincie Limburg samen met de 3 Regionale Landschappen de 44 Limburgse gemeenten gestimuleerd om hun biodiversiteit te behouden en te versterken door elk een bijzonder dier of bijzondere plant te ‘adopteren’. Het overzicht van al deze terreinacties en initiatieven is terug te vinden in het themanummer ‘Adoptiesoorten blijven een hefboom voor gemeentelijk natuurbehoud’ van het provinciale tijdschrift Milieu & Natuur, een ander mooi voorbeeld van Limburgse troeven waar de gemeenten en de provincie samen voor gezorgd hebben.”

De toekomst

Herman Reynders, gouverneur en initiatiefnemer, besluit: “Limburg is koploper op het vlak van Cleantech en CO2-neutraliteit. Met Limburgse Troeven maken we dit ook duidelijk. Maar dit is een begin. 'Limburgse Troeven' kan werken als een platform voor gans Limburg en uitgebreid worden met troeven van bedrijven, kennisinstellingen en verenigingen. Op deze manier kan ‘Limburgse Troeven’ uitgroeien tot een groene trofeeënkamer die bezoekers warm maakt om Limburg te ontdekken of in Limburg te investeren.”

Praktisch

Stand Limburgse Troeven is tijdens de kantooruren gratis te bezoeken in GreenVille (gps-adres: Pastorijstraat te Houthalen-Helchteren).
www.limburgsetroeven.be.

07 juni: Kun je leven zonder afval?

Zero waste lunchsessie

30 mei: Kun je leven zonder afval?

Zero waste lunchsessie

12 juni: Congres lokale besturen en sociale innovatie

Hoe werk je als stad of gemeente samen met sociale ondernemers en geëngageerde burgers?

Algen als volwaardig alternatief

Voor voeding, veevoeder en verzorgingsproducten

Gezocht: leegstaande gebouwen

Circulaire gemeente voor de toekomst