Institutioneel

Nieuws

Lifetime Achievement Award voor Ieperfest

250 evenementen in Vlaanderen gebruiken de Groenevent-scan

Oproep City of Things

Vier miljoen euro voor slimme gemeenten

De zoektocht naar eerlijke natuursteen

Vlaanderen en Nederland werken samen om de situatie in de steengroeves te verbeteren

Vanaf 2018 financiële stimulans voor milieuvriendelijker asfalt

Met het 'groene' asfalt wordt een CO2-reductie van 33 procent gerealiseerd

Straatverlichting van Halle geselecteerd als Innovatieve Overheidsopdracht

Straatlicht volgens de principes van de circulaire economie

Restaurantkeukens worden circulair met een wormenhotel

Le Compostier, een nieuw Amsterdams project

31 Vlaamse scholen ontvangen Groene Vlag

Beloning voor extra inspanningen op het vlak van milieuzorg en duurzaamheid

145 projectvoorstellen voor Circulaire Economie

Veelbelovende reactie op de subsidiecalls

Nieuwe campagne over veranderingsgericht en gezond bouwen

Hoe kunnen we slimmer bouwen zonder comfort te verliezen?

Wie wordt de nieuwe SDG voice van 2018?

150.000 euro om zes ambassadeurs te ondersteunen

Afvalverwerker IVOO sluit zich aan bij warmtenet Oostende

De restwarmte zal gebruikt worden om huizen, scholen en andere gebouwen te verwarmen

Verkiezing fietsgemeente of stad 2018

Dien uw kandidatuur in

Overheden eisen eerlijk textiel en transparante leveranciers

‘Met deze actie sturen we een duidelijk signaal naar de sector’

GRO: De nieuwe handleiding van het Facilitair bedrijf

Wegwijs en ondersteuning voor duurzame bouwprojecten

Internet of Things maakt Antwerpen duurzamer

Slimmer en duurzamer dankzij technologie

96 procent is tevreden over electrische auto

Enquête van het Vlaams Energie Agentschap (VEA)

Minder auto's voor woon-werkverkeer

De wagen verliest voor het eerst terrein

Kempen Insect Valley is gelanceerd

Het potentieel van insecten als hoogwaardige grondstof of afvalverwerker valoriseren

België presteert met SDGs beter dan OESO-gemiddelde

Ons land heeft al 11 van de 169 SDG subdoelen behaald

Vernieuwde gids voor duurzame aankopen

Een handig instrument voor overheidsaankopers

Subsidieoproep maatschappelijk verantwoord ondernemen

Geld voor nieuwe acties, oproepen en projecten tewerkstelling en sociale economie

Twee derde broeikasgasuitstoot van Vlaamse consumptie in het buitenland

De consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner

Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

Een betere waterkwaliteit en een waardevoller waterloop

Bootcamp Circulaire Economie

Voor studenten en pas afgestudeerden die vernieuwers willen worden

Open Call Circulaire Economieprojecten

Gezocht: straffe projecten rond circulair aankopen of ondernemen

Meer dan 2000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

De boetes zijn ten voordele van het Minafonds

Vlaanderen in actie tegen zwerfvuil en sluikstorten

Mooimakers roept alle steden en gemeenten op tot extra controles en sancties

Vlaanderen engageert zich voor circulaire economie

1,7 miljoen euro voor de Green Deal

Eerste Vlaamse soja klaar voor de oogst

Het resultaat van grootschalig en strategisch onderzoek

Groene fiscaliteit voor bestelwagens gelanceerd

Minder tot geen verkeersbelasting meer

Projectoproep Gemeente voor de Toekomst

Verdien tot 2.500 euro voor jouw lokaal ide

Vlaamse overheid bouwt duurzaam met GRO

'Vanuit de circulaire gedachte brengen we de volledige levensduur van een gebouw in rekenschap.'

Rapport Buurtfietsenstallingen van Fietsberaad

Een handleiding voor lokale besturen

Cyclenet in Vlaams-Brabant

Bonheiden, Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek engageren zich voor betere fietsvoorzieningen

Voedselverlies moet verder omlaag

Ketenplatform Voedselverlies maakt resultaten van tweede voortgangsrapport bekend

Agenda

18 december: SDG-vorming in Leuven

Voor ambtenaren van steden, gemeenten, provincies en Vlaamse overheid

05 december: SDG-vorming in Gent

Voor ambtenaren van steden, gemeenten, provincies en Vlaamse overheid

09 november: Nationaal Sustainability Congres

Purpose, action, impact! Accelereren naar een duurzame toekomst.

28 november: Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit

Thema voor 2017: lokale bereikbaarheid

24 november: Eerste Leefstraat Congres

Hoe kunnen autoluwe straten zorgen voor een sterker buurtgevoel?

22 november: SDG's in België

Rapportering en toekomstige acties

05 december: Fietsparkeercongres

Ook fietsers hebben nood aan veilige en voldoende parkeerplaatsen

De Vlaamse overheid wil als werkgever en marktspeler het goede voorbeeld geven, Tegen 2020 hopen we 100% duurzame overheidsopdrachten te plaatsen. Hoe we deze ambitieuze doelstelling uitvoeren, leest u in het Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten.