Institutioneel

Nieuws

Minder auto's voor woon-werkverkeer

De wagen verliest voor het eerst terrein

Kempen Insect Valley is gelanceerd

Het potentieel van insecten als hoogwaardige grondstof of afvalverwerker valoriseren

België presteert met SDGs beter dan OESO-gemiddelde

Ons land heeft al 11 van de 169 SDG subdoelen behaald

Vernieuwde gids voor duurzame aankopen

Een handig instrument voor overheidsaankopers

Subsidieoproep maatschappelijk verantwoord ondernemen

Geld voor nieuwe acties, oproepen en projecten tewerkstelling en sociale economie

Twee derde broeikasgasuitstoot van Vlaamse consumptie in het buitenland

De consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner

Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

Een betere waterkwaliteit en een waardevoller waterloop

Bootcamp Circulaire Economie

Voor studenten en pas afgestudeerden die vernieuwers willen worden

Open Call Circulaire Economieprojecten

Gezocht: straffe projecten rond circulair aankopen of ondernemen

Meer dan 2000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

De boetes zijn ten voordele van het Minafonds

Vlaanderen in actie tegen zwerfvuil en sluikstorten

Mooimakers roept alle steden en gemeenten op tot extra controles en sancties

Vlaanderen engageert zich voor circulaire economie

1,7 miljoen euro voor de Green Deal

Eerste Vlaamse soja klaar voor de oogst

Het resultaat van grootschalig en strategisch onderzoek

Groene fiscaliteit voor bestelwagens gelanceerd

Minder tot geen verkeersbelasting meer

Projectoproep Gemeente voor de Toekomst

Verdien tot 2.500 euro voor jouw lokaal ide

Vlaamse overheid bouwt duurzaam met GRO

'Vanuit de circulaire gedachte brengen we de volledige levensduur van een gebouw in rekenschap.'

Rapport Buurtfietsenstallingen van Fietsberaad

Een handleiding voor lokale besturen

Cyclenet in Vlaams-Brabant

Bonheiden, Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek engageren zich voor betere fietsvoorzieningen

Voedselverlies moet verder omlaag

Ketenplatform Voedselverlies maakt resultaten van tweede voortgangsrapport bekend

4 miljoen euro voor energiezuinige kunstacademies

Vlaanderen en lokale besturen investeren

300.000 euro steun voor nieuwe volkstuinen

De focus ligt op projecten die samenwerken met jongeren of de welzijnssector

Aantal zonne-installaties in Vlaanderen bijna verdubbeld

De Vlaming heeft zonne-energie herontdekt

Belgische organisaties scoren op EMAS-awards

PMC Holding, Martin's Hotels en de FOD Mobiliteit en vervoer vallen in de prijzen

De Belgische mededingingsautoriteit sanctioneert wegens kartelvorming

De boetes voor de vijf ondernemingen lopen op tot 1.779.000 euro

Vanaf 2019 recycleren we al onze plastic verpakkingen

De 3 gewesten verwachten dat Fostplus de inzameling in alle gemeenten organiseert

Oproep: samenwerking met India over duurzame stedelijke ontwikkeling

12 Europese steden krijgen de kans om banden te smeden met Indische stad

Online tool voor duurzame catering

Nieuwe wegwijzer cateringmateriaal van OVAM

STEM-klimaatprojecten voor scholen

Maak kans op 5000 euro subsidie

Antwerpen opent portefeuille voor sociale, innovatieve projecten

Impulstubsidies voor de sociale economie

Lancering eerste internationale norm voor duurzame aanbestedingen

De ISO 20400 moet de dialoog tussen kopers en leveranciers wereldwijd vergroten

Pendelaar kiest 'onterecht' voor auto

De auto is duurder en onveiliger dan ze denken

SDG-opleidingen in de Vlaamse provincies

Iedereen aan de slag met de Sustainable Development Goals

Kortrijk kiest voor circulaire verlichting

De nieuwe verlichting verbruikt 80 procent minder energie

Vlaamse voedingsindustrie produceert meer met minder milieu-impact

Milieuanalyse laat positieve evolutie zien

Eerste Green Deal wil Gedeelde Mobiliteit een boost geven

76 partners engageren zich voor meer carpoolers en autodelers

Agenda

26 september: Klimaatconferentie

Het klimaat verandert. En wij?

23 oktober: Meer geld voor minder koolstof

Seminarie over de financiering van de transitie

05 oktober: Meer geld voor minder koolstof

Seminarie over de financiering van de transitie

08 oktober: Ecopolis

Digital together, for a just society

11 oktober: Tijdelijk anders bestemmen

Colloquium over tijdelijke invullingen

19 oktober: Inspiratiedag waterzuivering in buitengebied

Over robuuste watersystemen, afvalwaterzuivering en circulaire economie

09 oktober: Water Reuse Europe Conference

Hoe kunnen we ons vuil water in Europa maximaal hergebruiken?

04 oktober: Water Resilient Cities Conference

Over innovaties en goede voorbeelden op het vlak van duurzame afwatering in een veranderend klimaat

30 september: Change Lab Gezonde voeding op school

Hoe lanceren we een Green Deal rond gezonde en duurzame maaltijden op school?

26 september: Dag van de Duurzame Mobiliteit

Met innovatieve praktijkvoorbeelden en een uitgebreide mobiliteitsmarkt

21 september: Car Free Day

Kies voor fiets, openbaar vervoer of carpool

24 oktober: Najaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Over e-fleet management en resultaten RFI

07 oktober: Boost je buurt

Inspiratiedag 'Gemeente voor de toekomst'

05 oktober: De Stadsrand in verandering

De VRP en Infopunt Publieke Ruimte organiseren samen een studienamiddag over publieke ruimte in de stadsrand.

01 - 03 oktober: Studiebezoek aan Kopenhagen

Focus op klimaatbeleid en mobiliteit

De Vlaamse overheid wil als werkgever en marktspeler het goede voorbeeld geven, Tegen 2020 hopen we 100% duurzame overheidsopdrachten te plaatsen. Hoe we deze ambitieuze doelstelling uitvoeren, leest u in het Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten.