GRO: De nieuwe handleiding van het Facilitair bedrijf

GRO is de vervanger en update van de Handleiding Waardering van Kantoorgebouwen. Maar GRO is holistischer en ruimer in opzet. Niet enkel wat de thema’s betreft maar ook het toepassingsgebied. Het kan voor alle functies gebruik worden: kantoorgebouwen, toeristische infrastructuur, musea, gemengde functies,… onafhankelijk van de grootte van een bouwproject.

DOWNLOAD hier de tool

De methodiek is aangepast en verruimd, maar blijft eenvoudig en overzichtelijk. Criteria binnen de drie categorieën People, Planet, Profit kunnen op maat van het project samengesteld worden. Er wordt met drie prestatieniveaus gewerkt: goed, beter en uitstekend. Gezien de brede inzetbaarheid van GRO worden de criteria niet meer onderling gewogen, maar grafisch in radardiagrammen weergegeven. Binnen een vooropgesteld globaal prestatieniveau en eventuele prioriteiten heeft de ontwerper de vrijheid om tot de meest economische oplossing te komen.

Naast de kwalitatieve en kwantitatieve criteria is er aandacht voor climate responsive design en de principes van circulaire economie. De beoordeling van de site of het perceel is apart gehouden van het gebouw, gezien de ontwerper hierop vaak geen invloed heeft.

Voor wie?

GRO is opgemaakt op maat van Het Facilitair Bedrijf. Het Facilitair Bedrijf hanteert GRO bij alle bouwprojecten, onafhankelijk van schaal en functie. Via het bestek wordt GRO opgelegd en in elke fase van het project geëvalueerd.

Aan de slag met GRO?

U kan zelf aan de slag met GRO door de tool te downloaden. In de handleiding pdf bestandGRO_handleiding.pdf (4.06 MB) vindt u de opbouw en werking van het instrument. De criteria en overzichtsfile kunnen via het webformulier aangevraagd worden. GRO is een levend instrument dat onderhevig is aan voortdurende evolutie en voortschrijdend inzicht. Bedenkingen, suggesties, reacties en vragen kan u kwijt via GRO@kb.vlaanderen.be

Van waar de naam GRO?

Gro is een Noorse meisjesnaam en betekent ”groei”. Gro Harlem Brundtland, Noorse es-Premier, was voorzittern van de VN-commissie “World Commission on Environment and Development” die in 1987 het Brundtland-rapport “Our common future” uitbrachte.

Dit rapport zet de belangrijkste concepten van duurzame ontwikkeling uiteen. Gro Harlem Brundtland legde een duidelijke verbinding tussen economische groei, milieuvraagstukken en armoede- en ontwikkelingsproblematiek, het concept van people, planet, profit.

De toen gebruikte definitie van duurzame ontwikkeling is ook vandaag nog een van de meest geciteerde definities van duurzame ontwikkeling: “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

Download het instrument via deze link

06-02-2017

20 februari: Circular & Smart Cities

Hoe helpen sensoren, connectiviteit, blockchain en data de circulaire economie in de stad vooruit?

20 februari: Woonlabo WVL2

Studienamiddag over efficiënte invulling van ruimte

02 maart: Sociale duurzaamheid voor textiel- en modesector

Inspiratiedag binnen Schone Kleren Campagne

Projecten rond actief en gedeeld burgerschap

Oproep voor lokale besturen, van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie

Hoe kan Vlaanderen klimaatbestendiger worden?

Een nieuw rapport van de Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen

Fietsnetwerken redden levens

Europese steden kunnen tot 10 000 vroegtijdige sterfgevallen vermijden