Gent steunt groendaken, ook voor bedrijven en scholen

Gentenaars met ambitie om een groendak aan te leggen, kunnen subsidie aanvragen bij hun stad. Het nieuwe vereenvoudigd stedelijk subsidiereglement voor de aanleg van groendaken treedt vanaf 1 juni 2014 in werking.

Groendak houdt je koel

In het centrum van Gent is het gemiddeld 3°C warmer dan daarbuiten. Op hete dagen kan dit verschil oplopen tot 8°C. Meer groen, meer water, meer schaduw en minder verharding kunnen zogenaamde nieuwe hitte-eilanden voorkomen. Groendaken zorgen op die warme en hete dagen voor verkoeling en maken zo je huis en de stad klimaatrobuuster.

Schepen Tine Heyse: “Hoe meer groen, hoe beter voor het klimaat. Groendaken zorgen voor een thermische isolatie waardoor uw huis tijdens de zomer koeler blijft. Zo besparen we energie en verminderen we de CO2-uitstoot. Als stadsbestuur willen we iedereen die een groendak van goede kwaliteit aanlegt hiervoor belonen. Want samen bouwen we zo aan een klimaatrobuuste stad en aan een groen Gents netwerk.”

Minder wateroverlast, meer groen

Groendaken voorkomen ook wateroverlast bij felle regenbuien omdat er minder water naar de riolering loopt en brengen verkoeling in de stad op warme zomerdagen. Stad Gent wil, samen met Natuurpunt Gent, ook meer ‘Natuur in de stad’. De ideale groenstructuur bestaat uit een netwerk van grote en kleine oppervlaktes die goed gespreid en met elkaar verbonden zijn. Daarin vormen de groendaken een belangrijke schakel.

Goed voor je humeur

Een groene omgeving is ook goed voor het humeur en gezondheid. Wie in een groene omgeving woont is gelukkiger. Groendaken nemen ook fijne stofdeeltjes op en vormen zo een buffer tegen luchtvervuiling. Daarnaast zorgt een groendak ook voor warmte- en geluidsisolatie. Dat betekent behalve een lagere energiefactuur ook  een verhoogd wooncomfort. Bovendien draagt een groendak bij tot een langere levensduur van je dak.

Wil je een subsidie aanvragen?

Zowel particulieren, sociale huisvestingsmaatschappijen, scholen, verenigingen als bedrijven kunnen vanaf 1 juni 2014 de subsidie aanvragen. 

Je komt in aanmerking als:

je een groendak plaatst op een vergund gebouw gelegen op Gents grondgebied 
je groendak minstens  6 m² groot is
je groendak minimaal een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag heeft

De subsidiebedragen zijn 31 euro per m² voor niet-btw-plichtigen en 25 euro per m² voor btw-plichtigen, met maximaal 25.000 euro per gebouw.

Alle info en de aanvraagformulieren vind je op http://www.gent.be/groendaken

 

25 september: MO-lezing over de impact van het bedrijfsleven

Als ondernemers de bottomline kunnen veranderen, kunnen ze ook de wereld veranderen

21 september: Car Free Day

Kies voor fiets, openbaar vervoer of carpool

24 oktober: Najaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Over e-fleet management en resultaten RFI

Twee derde broeikasgasuitstoot van Vlaamse consumptie in het buitenland

De consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner

Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

Een betere waterkwaliteit en een waardevoller waterloop

Meer dan 2000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

De boetes zijn ten voordele van het Minafonds