Forse waterbesparing voor textielbedrijven

Textielfabrieken kunnen hun waterverbruik tot wel 90 % terugbrengen door hun afval­water met het EColoRO-concept (elektrocoagulatie gevolgd door membraanfiltratie) te zuiveren en daarna opnieuw te gebruiken. Op 1 juni 2015 start een Europees consortium onder leiding van het Nederlandse bedrijf EColoRO BV in Almere en het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in Amersfoort met een project van 3,5 jaar om de nieuwe technologie op volle industriële schaal on-site te demonstreren, eerst bij een textielfabriek in België en later bij een textielfabriek in Italië.

Dit project kadert in het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 en beschikt over een budget van 4,8 miljoen euro, waarvan de Europese Unie 3,7 miljoen voor haar rekening neemt. De andere consortiumdeelnemers zijn een Belgische textielfabriek, de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO, het Tsjechische bedrijf inoTex spol. S R.o., het Nederlandse bedrijf Morselt Borne BV en de Europese federatie van textielfabrikanten Euratex. De operationele leiding is in handen van EColoRO en de algehele coördinatie is in handen van ISPT.

Paars gekleurde beekjes

In textielproductie worden grote hoeveelheden water gebruikt. Tijdens het verven van textiel gaat de stof doorgaans door een verfbad om ze kleur te geven. Daarna volgen een aantal spoelgangen om de verf die zich niet aan de stof heeft gehecht te verwijderen. Het spoelwater, dat verfpigmenten en chemicaliën bevat, gaat momenteel in het gunstige geval naar een eigen of openbare zuiverings­installatie. Echter de kleur wordt daar niet uit het afvalwater gehaald zodat men in het ergste geval zelfs in sommige textielgebieden paars gekeurde beekjes waar kan nemen. Door toepassen van waterzuivering met het EColoRO-concept behoort dit tot de verleden tijd.

Innovatief EColoRO-concept

Elektrocoagulatie vormt de basis van het EColoRO-concept. Hiermee is het mogelijk 93 tot 96 % van de pigmenten/kleurstoffen uit het afvalwater te halen. Daarna kan het water met behulp van membranen (ultrafiltratie en/of omgekeerde osmose) volledig zuiver worden gemaakt.  Op die manier is het mogelijk om tot 90 % van het water opnieuw te gebruiken. Er ontstaat ongeveer 10 % verlies door verdamping en restwater in geconcentreerde afvalstromen. Naast demonstratie van het EColoRO-concept, kijkt INOTEX in het consortium onder andere hoe het gezuiverde water optimaal in de fabrieken kan worden ingezet en kijkt VITO naar de mogelijkheden voor hergebruik van het pigment- en ijzerrijke slib en de geconcentreerde zoutstromen die vrijkomen. EColoRO integreert op innovatieve wijze elektrocoagulatie met systemen die al industrieel worden toegepast, waardoor na afloop van het project de stap naar commerciële marktimplementatie snel kan worden gemaakt.

Voordelen op het vlak van water- en energieverbruik alsook van productieproces en leefmilieu

Grote voordelen van de nieuwe technologie zijn dat een textielbedrijf 90 % op zijn waterverbruik kan besparen en veel minder kosten maakt met het zuiveren van afvalwater. Andere voordelen zijn een relatief laag energiegebruik, dat er geen chemicaliën moeten worden toegevoegd en dat het toepassen van de technologie geen procesaanpassingen vereist.

"Dit is een voorbeeld van een milieumaatregel met een grote impact die geen geld kost, maar geld oplevert", zegt Eric van Sonsbeek, directeur en mede-eigenaar van EColoRO. Hij schat de terugverdientijd van een installatie in Europa in op twee tot vier jaar.

"Het EColoRO-concept vormt een goed alternatief voor de bestaande energie-intensieve zuiveringstechnieken voor afvalwater", zegt Tjeerd Jongsma, directeur van ISPT. "De nieuwe technologie is ook een uitkomst voor textielfabrieken in waterarme regio's in Europa en elders waar de drinkwatervoorziening een steeds groter probleem vormt. Ook past deze ontwikkeling in het streven naar een grotere inzet van hernieuwbare energie in de industrie, in dit geval dus de inzet van duurzame elektriciteit voor het zuiveren en hergebruiken van grote hoeveelheden proceswater."

Bron: VITO

07 juni: Kun je leven zonder afval?

Zero waste lunchsessie

30 mei: Kun je leven zonder afval?

Zero waste lunchsessie

12 juni: Congres lokale besturen en sociale innovatie

Hoe werk je als stad of gemeente samen met sociale ondernemers en geëngageerde burgers?

Algen als volwaardig alternatief

Voor voeding, veevoeder en verzorgingsproducten

Gezocht: leegstaande gebouwen

Circulaire gemeente voor de toekomst