Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de werken aan de Oude Kale in het centrum van Landegem afgerond. De waterloop heeft nu weer een natuurlijk kronkelend verloop over een lengte van ongeveer 750 m, bijna een verdubbeling van het traject. De waterkwaliteit verbetert en de waterloop is nu een stuk waardevoller. 

De kronkelende Oude Kale is in de jaren 1980 rechtgetrokken in het kader van een groter project, de verbreding van het Afleidingskanaal van de Leie. De grond die vrijkwam bij de verbreding is onder andere gebruikt om de voormalige meersen rond de Oude Kale tussen de Brouwerijstraat in het zuiden en de spoorweg in het noorden van Landegem op te hogen. Op die terreinen is sindsdien een spontaan bos ontstaan met wilgen en vlieren. 

Om de Oude Kale haar natuurlijke loop terug te geven, startte de VMM met een beekherstelproject. Op basis van oude kaarten konden we de vroegere loop van de Oude Kale reconstrueren en waar mogelijk hebben we die op het terrein opnieuw ingetekend. De beek heeft nu weer een kronkelend verloop en de oevers hebben een natuurlijk profiel: ze hellen zacht aan de binnenbochten en zijn steiler langs de buitenbochten. 

De Oude Kale stroomt nu op een meer natuurlijke wijze doorheen het bos. Een gedeelte van de nieuwe loop hebben we verbreed tot 20 m en hier en daar is er in de bedding ruwe breuksteen geplaatst. Dat zorgt voor meer variatie in de stroming van de beek, wat het natuurlijk karakter ten goede komt. Met de vrijgekomen grond hebben we een verlaten gedeelte van de Oude Kale opgevuld en een laag dijkje aangelegd. 

Het terrein ligt er nu door de graafwerken nog kaal bij. Om het herstel van de vegetatie alle kansen te geven zal het terrein de komende maanden niet toegankelijk zijn. In het najaar zal de VMM voor extra beplanting zorgen met streekeigen boomsoorten. 

Kwaliteit neemt toe

De toegenomen lengte van de waterloop, het meer gevarieerde stromingspatroon, de natuurlijke oevers,… Het zorgt er allemaal voor dat de biologische kwaliteit van de waterloop verder toeneemt. De eerste signalen kunnen we al waarnemen. Er zitten heel wat kleine visjes in de waterloop. Er is een ijsvogel langs de oevers gespot en de reeën komen drinken uit de kronkelende waterloop. 

Wat brengt de toekomst?

De gemeente Nevele zal in nauw overleg met de jeugdbewegingen, Natuurpunt, het regionaal landschap Meetjesland en andere actoren een visie uitwerken voor het volledige gebied. De bedoeling is om verder natuurherstel van het gebied, speelzones voor de jeugdbewegingen en een wandeltraject te voorzien. Hierdoor zal rond de kronkelende Oude Kale een mooie natuurgebied ontstaan waar iedereen van kan genieten. 

17/08/2017

20 februari: Circular & Smart Cities

Hoe helpen sensoren, connectiviteit, blockchain en data de circulaire economie in de stad vooruit?

20 februari: Woonlabo WVL2

Studienamiddag over efficiënte invulling van ruimte

02 maart: Sociale duurzaamheid voor textiel- en modesector

Inspiratiedag binnen Schone Kleren Campagne

Projecten rond actief en gedeeld burgerschap

Oproep voor lokale besturen, van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie

Hoe kan Vlaanderen klimaatbestendiger worden?

Een nieuw rapport van de Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen

Fietsnetwerken redden levens

Europese steden kunnen tot 10 000 vroegtijdige sterfgevallen vermijden