Duurzame overheidsopdrachten

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om 100% duurzame overheidsopdrachten te plaatsen tegen 2020. Om dit te realiseren, werd het Plan Overheidsopdrachten 2016-2020 opgemaakt. De klemtoon ligt op professionalisering, innovatie, duurzaamheid en toegang tot KMO's. 

De Vlaamse overheid zet haar eigen koopgedrag in om beleidsdoelstellingen te realiseren. Met behulp van overheidsopdrachten  kunnen we transities op het vlak van energie en circulaire economie mee op gang trekken. we hebben ook een impact op het terugdringen van mensenrechtenschendingen en het stimuleren van innovatie en kleine spelers.

Daarnaast biedt het plan de Vlaamse overheid ook een kader om professioneler aan te kopen, dankzij een betere prijs-kwaliteitverhouding, lagere levenscycluskosten, innovatieve oplossingen en flexibele opdrachten.

Voor de periode 2016-2020 ligt de focus op 6 thema's:

Nieuws

Overheden eisen eerlijk textiel en transparante leveranciers

‘Met deze actie sturen we een duidelijk signaal naar de sector’

Vernieuwde gids voor duurzame aankopen

Een handig instrument voor overheidsaankopers

Open Call Circulaire Economieprojecten

Gezocht: straffe projecten rond circulair aankopen of ondernemen

Meer dan 2000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

De boetes zijn ten voordele van het Minafonds

Vlaanderen in actie tegen zwerfvuil en sluikstorten

Mooimakers roept alle steden en gemeenten op tot extra controles en sancties

Vlaanderen engageert zich voor circulaire economie

1,7 miljoen euro voor de Green Deal

Vlaamse overheid stimuleert scholen tot duurzaam aankopen

Nieuwsbrieven met tips en goede voorbeelden

Vlaamse overheid bouwt duurzaam met GRO

'Vanuit de circulaire gedachte brengen we de volledige levensduur van een gebouw in rekenschap.'

Rapport Buurtfietsenstallingen van Fietsberaad

Een handleiding voor lokale besturen

Cyclenet in Vlaams-Brabant

Bonheiden, Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek engageren zich voor betere fietsvoorzieningen

4 miljoen euro voor energiezuinige kunstacademies

Vlaanderen en lokale besturen investeren

Belgische organisaties scoren op EMAS-awards

PMC Holding, Martin's Hotels en de FOD Mobiliteit en vervoer vallen in de prijzen

De Belgische mededingingsautoriteit sanctioneert wegens kartelvorming

De boetes voor de vijf ondernemingen lopen op tot 1.779.000 euro

Vanaf 2019 recycleren we al onze plastic verpakkingen

De 3 gewesten verwachten dat Fostplus de inzameling in alle gemeenten organiseert

Oproep: samenwerking met India over duurzame stedelijke ontwikkeling

12 Europese steden krijgen de kans om banden te smeden met Indische stad

Vlaamse ambtenaren drinken circulaire koffie

Studiedagen en conferenties

26 september: Klimaatconferentie

Het klimaat verandert. En wij?

11 oktober: Tijdelijk anders bestemmen

Colloquium over tijdelijke invullingen

19 oktober: Inspiratiedag waterzuivering in buitengebied

Over robuuste watersystemen, afvalwaterzuivering en circulaire economie

09 oktober: Water Reuse Europe Conference

Hoe kunnen we ons vuil water in Europa maximaal hergebruiken?

04 oktober: Water Resilient Cities Conference

Over innovaties en goede voorbeelden op het vlak van duurzame afwatering in een veranderend klimaat

Tips en voorbeelden

Bezoek de website van Bestuurszaken voor meer informatie over het plan of een overzicht van verschillende documenten over duurzaam aankopen.

Meer informatie over duurzame overheidsopdrachten?

Neem contact op met Frederik Claerbout van Team Do.