De activiteiten van DuWoBo

transitie-arena1/ Het organiseren van netwerkevenementen  

DuWoBo organiseert tweemaal per jaar een breed netwerkevenement onder de naam ‘Transitiearena’. Deze arena’s brengen het brede netwerk samen om inspirerende voorbeelden van innovatieve duurzame woon- en bouwconcepten te tonen en te bespreken. De volgende arena is op 26 november in het VAC in Gent. Hou onze agenda in de gaten!

online ideeënplatform2/ Het aanjagen van nieuwe experimenten

Innovatie stimuleren, betekent vernieuwende projecten of experimenten opzetten, waaruit kan geleerd worden voor de toekomst.  DuWoBo heeft een laboratoriumfunctie waarbinnen diverse partners elkaar vinden om innovatieve ideeën uit te testen in concrete projecten of transitie-experimenten. Bezoek het interactief platform van DuWoBo voor recente realisaties en  experimenten in wording.

3/ Het opzetten van leergemeenschappen 

DuWoBo brengt vernieuwende denkers en mensen uit de praktijk samen in thematische denkgroepen. Deze leergemeenschappen hebben als doel nieuwe kennis te delen om projecten  te gaan opschalen of nieuwe inzichten en kennis te ontwikkelen die vervolgens uitgetest worden in nieuwe experimenten. Een voorbeeld van een leergemeenschap die momenteel actief is binnen DuWoBo is het ‘lerend netwerk duurzame wijken'. 

 

cover-visie

4/ Het uitzetten van strategische lijnen voor de toekomst

DuWoBo heeft een strategische adviesgroep met o.m. koplopers uit het veld die waakt over de voortgang van de transitie. Deze groep zet tevens inhoudelijke lijnen van het proces uit. De leidraad die daarbij gehanteerd wordt, is de lange termijnvisie of de ‘transitieagenda’ die binnen het netwerk werd opgesteld.

Bekijk hier de volledige transitieagenda en de visie op het netwerk:

pdf bestandtransitieagenda.pdf (605 kB)

pdf bestandvisietekst.pdf (73 kB)

Nieuws

Afvalverwerker IVOO sluit zich aan bij warmtenet Oostende

De restwarmte zal gebruikt worden om huizen, scholen en andere gebouwen te verwarmen

GRO: De nieuwe handleiding van het Facilitair bedrijf

Wegwijs en ondersteuning voor duurzame bouwprojecten

Goedkoop, Ecologisch en Kleinschalig wonen in Gent

Labland experimenteert met nieuwe materialen en technieken

Conferenties en studiedagen

24 november: Eerste Leefstraat Congres

Hoe kunnen autoluwe straten zorgen voor een sterker buurtgevoel?

09 november: Nationaal Sustainability Congres

Purpose, action, impact! Accelereren naar een duurzame toekomst.

19 oktober: Inspiratiedag waterzuivering in buitengebied

Over robuuste watersystemen, afvalwaterzuivering en circulaire economie